Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Anunturi importante

Anunturi importante

by admin Ultima modificare 2011-02-08 09:29
File în atenția conducerii unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-10-09 10:39
În atașament veți găsi informații cu privire la modalitatea prin care absolvenții de învățământ gimnazial, profesional, liceal și postliceal pot beneficia de indemnizația de somaj, conform art. 17, alin. 2 din Legea nr. 76/2002.
INSPECTORI ŞCOLARI PENTRU IMPLEMENTAREA DESCENTRALIZĂRII INSTITUŢIONALE by admin — Ultima modificare 2014-10-09 05:48
PROF. DR. GHIORGHI IORGA --- 0754033701 PROF. DR. DANIELA EPURAN --- 0754033723, email:epurandaniela@yahoo.com PROF. ION MUNTEANU --- 0754033703, email:munteanuion74@gmail.com PROF. EMIL GANEA --- 0747075625, email:ganezuemil72@gmail.com. Va rugam sa accesati zilnic site-ul ISJ, si emailul scolii dvs.
Catre unitatile de invatamant cu personalitate juridica by Informatizare — Ultima modificare 2014-10-08 16:34
File Documente lucru- Comisie perfectionare, an scolar 2014-2015! by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-10-07 16:45
Pentru a veni in sprijinul unitatilor de invatamant, atasam o serie de documente care vor fi utilizate de catre comisiile de perfectionare/formare continua din scoli, pentru organizarea activitatii in cadrul comisiei. De asemenea, arhiva contine o adresa de solicitare a datelor de contact ale responsabilului cu perfectionarea/formarea continua din scoala, adresa care va fi completata cu datele solicitate si transmisa de catre directorii unitatilor de invatamant odata cu depunerea dosarelor de grade didactice la ISJ Bacau. Rugam directorii unitatilor de invatamant sa popularizeze informatiile din prezenta arhiva, la nivelul unitatii de invatamant si responsabilului comisiei de perfectionare/formare continua.
File GRAFICUL INSPECŢIILOR ŞCOLARE ŞI AL ACTIVITĂŢII INSPECTORILOR PENTRU SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2014-2015 by Informatizare — Ultima modificare 2014-10-07 16:17
File Catre unitatile de invatamant cu PJ by Informatizare — Ultima modificare 2014-10-07 12:47
Ref. la masura de "Acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile de invatamant" si a incurajarii consumului de fructe in scoli. Va rugam sa preluati arhiva care contine adresa ISJ si tabelul excel TERMEN 8 octombrie 2014
File OMECTS NR. 5562/2011- echivalare credite profesionale transferabile(acumulare 90 credite o data la 5 ani) by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-10-07 09:21
Urgent! In atentia cadrelor didactice care au promovat examenul de gradul II cu media 10, sesiunea 2014! 2014-10-07 08:55 by Inspector scolar de specialitate
Cadrele didactice care au promovat examenul de gradul II- sesiunea 2014 cu media 10 si doresc sa se inscrie la gradul didactic I- sesiunea 2017, sunt rugate sa depuna urgent la Registratura ISJ Bacau o cerere pentru efectuarea preinspectiei( inspectiei curente 1), insotita de documentul care atesta absolvirea examenului de grad II cu media 10, in sesiunea 2014( cu exceptia cadrelor didactice care au sustinut examenul de gradul II la Universitatea " Al.I. Cuza" Iasi, universitate care a transmis rezultatele pentru sesiunea 2014). Preinspectia(inspectia curenta 1) trebuie sustinuta pana la data de 31 octombrie 2014, data pana la care aceasta categorie de cadre didactice trebuie sa depuna si dosarul de inscriere la gradul I- sesiunea 2017, dosar in care trebuie sa introduca si copia xerox, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea unitatii de invatamant, alaturi de celelalte documente prevazute in metodologie. Rugam directorii unitatilor de invatamant sa informeze, in timp util, cadrele didactice aflate in aceasta situatie.
Catre unitatile de invatamant cu personalitate juridica din judetul Bacau by Informatizare — Ultima modificare 2014-10-06 16:14
Incepand cu data de 7.10.2014, puteti ridica bonurile de consum la manuale scolare, de la depozitul I.S.J., zilnic intre orele 8.30-15.30
File Apel_selectie_profesori_evaluari_examene_concursuri_nationale_2014_20 15.pdf by Informatizare — Ultima modificare 2014-10-06 16:05
APEL PENTRU SELECTIA PROFESORILOR in grupurile de lucru pentru evaluarile, examenele si concursurile nationale din anul scolar 2014-2015
File Apel_selectie_cadre_didactice_EN_II_IV_VI_2014_2015.pdf by Informatizare — Ultima modificare 2014-10-06 16:01
APEL PENTRU SELECTIA CADRELOR DIDACTICE in grupurile de lucru pentru evaluarile nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a, in anul scolar 2014-2015
File Apel_selectie_cadre_didactice_evaluare_manuale_scolare_2014_2015.pdf by Informatizare — Ultima modificare 2014-10-06 15:58
APEL PENTRU SELECTIA CADRELOR DIDACTICE in grupurile de lucru constituite in vederea evaluarii proiectelor de manuale scolare pentru invatamantul primar in anul scolar 2014-2015
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială "Mihai Drăgan" Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-10-03 17:29
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială "Costachi S. Ciocan" Comănești by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-10-03 17:28
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială "General Nicolae Șova" Poduri by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-10-03 17:27
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială "Înv. N. Pâslaru" Cașin by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-10-03 17:25
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială Frumoasa, comuna Balcani by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-10-03 17:23
File Ședință publică pentru repartizarea posturilor didactice/catedrelor din fișierul atașat by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-10-03 15:39
Luni, 06.10.2014, ora 10:00, în sala de ședințe a ISJ Bacău.
File Lista posturilor didactice/catedrelor rămase nerepartizate în ședința publică din 03.10.2014 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-10-03 14:28
Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre se aplică art. 96 alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic anexă la OMEN nr. 5451/2913, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 2, alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar, anexă la OMEN nr. 4959/02.09.2013.
File Lista posturilor didactice/catedrelor repartizate în ședința publică din 03.10.2014 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-10-03 12:48
Actiuni document