Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Anunturi importante

Anunturi importante

by admin Ultima modificare 2011-02-08 09:29
File Situație autorizații sanitare de funcționare ( A.S.F.) unități de învățământ preuniversitar de stat din județul Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-08-03 12:25
În atenția directorilor/secretariatului unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Bacău!!! Vă informăm că macheta anexată trebuie verificată de către toți directorii/secretariatele unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Bacău și apoi completată cu datele cerute. După actualizare, NUMAI ACOLO UNDE ESTE CAZUL, macheta va fi trimisă pe adresa de email descentralizarebacau@gmail.com, până joi, 06.08.2015, ora 16.30. Respectați modul de completare din sheet-ul al doilea al machetei!!! Inspectorii școlari pentru implementarea descentralizării instituționale
File Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete reactualizată la 31.07.2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-31 17:18
Prelungirea duratei contractului individual de munca cf. art. 85 din metodologie by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-30 11:02
Inscrierea candidatilor cu note/medii din 2009-2014 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-30 11:01
Solutionarea restrangerilor de activitate by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-30 11:00
Completarea normei didactice a titularilor 2015-2016 ca urmare a nerealizarii planului de scolarizare si/sau a nesolutionarii in etapa anterioara by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-30 10:59
Cererile insotite de actele doveditoare vor fi depuse la registratura ISJ (dupa evaluarea lor de catre inspectorii de specialitate) in perioadele 30-31 iulie sau 17-18 august 2015.
Detasare in interesul invatamantului 2015-2016 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-30 10:59
Detasare la cerere prin concurs specific 2015-2016 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-30 10:59
File URGENT - COMANDĂ MANUALE PENTRU CL. I ŞI CL A II-A by Inspector scolar de specialitate - prof. înv. primar Rodica Leonte — Ultima modificare 2015-07-29 19:52
Vă rugăm să încărcați urgent datele referitoare la selecția manualelor școlare de cl. I și cl. a II-a, în aplicația SNMS (Selecția Necesarului de Manuale Școlare), disponibilă la adresa https://transfer.rocnee.eu/manuale_digitale. Puteți face acest demers în intervalul 28 - 31 iulie a.c., până la ora 12. Pentru achiziția de manuale școlare noi la cl. a II-a (completare stocuri), numărul celor comandate nu va depăși 5% aplicat tirajului existent în școală, din titlul respectiv (excepţie fac unităţile care în anul şcolar următor au un număr mai mare de clase - comandă integrală pentru diferenţă + 5%). Vă reamintim că noile manuale școlare aprobate sunt disponibile la adresa www.manuale.edu.ro. Vă mulțumim pentru promptitudine! P.S.: La cl. I comanda este integrală, deoarece manualele la această clasă nu sunt transmisibile.
File Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete reactualizată la 29.07.2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-29 18:21
File URGENT IN ATENTIA CONDUCERII UNITATILOR DE INVATAMNAT by Contabilitate — Ultima modificare 2015-07-29 17:13
Incepind cu data de 03.08.2015 unitatile scolare se pot prezenta la Bir.Contabilitate cu dosarele Euro 200.Va rugam sa respectati tot ceea ce trebuie sa contina un dosar Euro 200 asa cum este prezentat in anuntul atasat.Fata de anunt, programul de primire dosare este modificat si anume : luni-joi intre orele 9-13.
Depunerea dosarelor pentru DIIRAN, DLC si inscriere candidati cu note din 2009-2014 si prelungire durata CIM by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-29 14:11
URGENT, ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR ȘCOLARE CU NIVEL PRIMAR – COMANDĂ MANUALE RETIPĂRITE, CLS. I ȘI A II-A by Informatizare — Ultima modificare 2015-07-28 18:50
Vă rugăm să încărcați urgent datele referitoare la selecția manualelor școlare de cls. I și a II-a, în aplicația SNMS (Selecția Necesarului de Manuale Școlare), disponibilă la adresa https://transfer.rocnee.eu/manuale_digitale. Puteți face acest demers în intervalul 28-31 iulie a.c., până la ora 12. Pentru achiziția de manuale școlare noi la cls. a II-a (completare stocuri), numărul celor comandate nu va depăși 5% aplicat tirajului existent în școală, din titlul respectiv. Vă reamintim că noile manuale școlare aprobate sunt disponibile la adresa www.manuale.edu.ro. Vă mulțumim pentru promptitudine!
File URGENT IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI by Contabilitate — Ultima modificare 2015-07-28 12:39
In urma solicitarilor primite, unitatilor scolare din fisierul atasat li se vor deschide credite la titlul 57 pentru transport elevi.
File Posturi didactice/catedre repartizate in sedinta publica din 27.07.2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-27 14:08
File PROGRAMARE PENTRU ȘEDINȚELE PUBLICE ORGANIZATE ÎN 27-28.07.2015 PENTRU REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE PUBLICATE PENTRU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-24 13:48
File Rezultatele la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate (TITULARIZARE) - sesiunea 2015 - DUPĂ CONTESTAȚII by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-07-24 10:38
File ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI - ADMITERE 2015 by Inspector scolar IPT — Ultima modificare 2015-07-23 17:33
DISTRIBUȚIA PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT A LOCURILOR LIBERE PENTRU ETAPA A II-A DE ÎNSCRIERE pentru admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani - Anul şcolar 2015-2016 - format sintetic, pe unitati de invatamant, domenii si calificari, la data 23.07.2015
File VIZUALIZAREA LUCRĂRILOR DE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ ȘI BACALAUREAT, 2015 by Informatizare — Ultima modificare 2015-07-23 15:46
În conformitate cu Legea Educației Nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, cu art. 9, din O.M. nr. 4431/29.08.2014 și cu art. 94, (1), din Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4799/31.08.2010, vă aducem la cunoștință faptul că vizualizarea tezelor proprii la Evaluarea Națională și la Bacalaureat se va putea realiza pe baza unei cereri depuse la Registratura I.S.J. Bacău, până la data de 24.07.2015, în condițiile procedurii cu nr. 5533/23.07.2015, atașate aici. Data vizualizării: 30.07.2015, orele 10-12, în Sala de ședințe a I.Ș.J. Bacău.
URGENT IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI by Contabilitate — Ultima modificare 2015-07-22 09:15
TRIMITETI DE URGENTA EXECUTIA DE LA TREZORERIE LA 30.06.2015 : -Sc.Safran Bacau -Sc.Sf.Voievod Stefan Cel Mare Onesti -Sc.Birsanesti -Sc.B.Bistrita -Sc.Berzunti -Sc.Caiuti -Sc.Cleja -Sc.Corbasca -Sc.Helegiu -Sc.Izv.Berheciului -Sc.Magura -Sc.M.Casin -Sc.Tisa Silvestri -Sc.Orbeni -Sc.Pirgaresti -Sc.Prajesti -Sc.Sascut -Sc.Saucesti -Sc.Secuieni -Sc.Solont -Sc.Negoiesti -Sc.Tg.Trotus.
Actiuni document