Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Anunturi importante

Anunturi importante

by admin Ultima modificare 2011-02-08 09:29
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Liceul Tehnologic "G.J. Cancicov" Parincea by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-25 16:36
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială "I.R. Rosetti" Brusturoasa by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-25 16:35
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială nr. 1 Bârsănești by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-25 16:33
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială Agăș by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-25 16:32
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială Buhoci by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-25 16:31
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială "Ion Borcea" Racova by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-25 16:30
File Echivalare studii universitare de scurta durata(conform OMECTS nr. 5553/2011, cu modificarile si completarile ulterioare), sesiunea 2014-2015! by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-25 15:28
Prin nota MEN nr. 939M/24.09.2014 suntem informati privind organizarea unei noi sesiuni de echivalare a studiilor universitare de scurta durata, conform prevederilor OMECTS nr. 5553/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Directorii unitatilor de invatamant sunt rugati sa afiseze la loc vizibil documentele din arhiva atasata anuntului, in vederea intocmirii dosarelor de echivalare, de catre cadrele didactice interesate si care indeplinesc conditiile pentru echivalare. Cererea de inscriere este inclusa in arhiva atasata anuntului. Dosarele de echivalare, intocmite de cadrele didactice, se inregistrează şi se depun la Registratura ISJ Bacau, in perioada 1- 31 octombrie 2014.
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială "Nicu Enea" Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-25 14:21
File Precizari si documente necesare pentru inscrierea cadrelor didactice la grade didactice(gradul II si gradul I)- an scolar 2014-2015! by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-25 12:22
Inscrierea cadrelor didactice la grade didactice se desfasoara in perioada 1-31 octombrie 2014, in doua etape: 1-20 octombrie la nivelul unitatii de invatamant, 21-31 octombrie la nivelul ISJ Bacau(depunerea dosarelor de inscriere, cererilor de preinspectii si a celorlalte documente de inscriere, de catre directori/secretar). Arhiva, atasata anuntului, contine toate informatiile si documentele necesare inscrierii. CERERILE -TIP si FISELE DE INSCRIERE se descarca din arhiva atasata. Nu se distribuie documente de inscriere prin inspectoratul scolar.
File Unităţile de învăţământ de nivel liceal by Informatizare — Ultima modificare 2014-09-24 14:38
În anul şcolar 2014/2015, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare. Menţionăm că actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe website­ul MEN - Secţiunea învăţământ preuniversitar ־ Programe sociale - Bani de liceu. Calendarul de desfăşurare al Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", conform ordinului nr. 4839/2004 este următorul: • Depunerea cererilor pentru programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" - 15 septembrie-1 octombrie; • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea de către comisii a eligibilităţii cererilor depuse - 1 octombrie-23 octombrie; • Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie-27 octombrie; • Afişarea pe internet a listei beneficiarilor - 28 octombrie; • Depunerea contestaţiilor - 28 octombrie-2 noiembrie; • Rezolvarea contestaţiilor - 2 noiembrie-6 noiembrie. Având în vedere că afişarea listei beneficiarilor la nivel naţional trebuie făcută în data de 28 octombrie, vă rugăm ca până la data de 23.10.2014 să ne transmiteţi listele cu solicitanţii eligibili, în format electronic, la adresa reteascolara@yahoo.com. Listele vor fi transmise şi pe suport de hârtie, cu adresă de înaintare, semnată şi ştampilată de către director şi preşedintele comisiei “Bani de liceu”.
File Rezultate selectie metodisti - Disciplina/specialitatea TEHNOLOGII, An şcolar 2014- 2015 by Inspector scolar IPT — Ultima modificare 2014-09-24 12:13
Rezultatele evaluării documentelor din dosarele de înscriere, Disciplina/specialitatea TEHNOLOGII, An şcolar 2014- 2015
File IN ATENTIA DIRECTORILOR UNITATILOR DE INVATAMANT DIN JUDETUL BACAU by Inspector scolar IPT — Ultima modificare 2014-09-24 12:09
În contextul dezvoltării unor noi programe şi proiecte cu ţări din Balcanii de vest (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia) și Turcia, CNDIPT - MEN, ne solicită până, joi 02.10.2014, să colectăm de la unităţil şcolare lista proiectelor sau colaborărilor şcolilor pe care le conduceţi, cu ţările menţionate mai sus. În acest sens, vă rugăm ca până joi, 2.10.2014, ora 12, să trimiteţi la adresa de e-mail mciuchi@yahoo.com, tabelul atasat completat cu proiectele-colaborările menţionate. Vă mulţumim!
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen" Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-24 11:33
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Lipova by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-24 08:09
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Colegiul Tehnic "Ion Borcea" Buhuși by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-24 08:07
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Colegiul Național "Costache Negri" Târgu Ocna by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-23 18:17
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială Nr. 3 Dărmănești by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-23 18:16
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială Glăvănești by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-23 18:15
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Școala Gimnazială Băaioiu, com. Corbasca by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-23 18:14
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-23 18:05
Actiuni document