Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Anunturi importante

Anunturi importante

by admin Ultima modificare 2011-02-08 09:29
File Model de cerere adresată de unitatea de învățământ primitoare titularului solicitat să fie detașat în interesul învățământului 2014-2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-08-06 14:01
File Lista candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor, nerepartizați by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-08-06 13:35
File Lista candidaților repartizați în etapa II (4-5 august 2014) by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-08-06 13:34
File Lista candidaților repartizați în etapa I (31 iulie 2014) by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-08-06 13:33
File COMISII COMPETENTE DIGITALE SI LINGVISTICE by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-08-06 13:08
Rugam directorii unitatilor scolare desemnate ca centre de examen pentru sustinerea probelor de competente digitale si lingvistice, sa completeze macheta atasata pentru eliberarea deciziilor. Termen 18.08.2014. Macheta va fi trimisa la adresa de e-mail daniela.tarasa@yahoo.com. Profesorii asistenti vor fi trecuti in anexa la decizie de catre unitatea scolara desemnata centru de examen pentru competente.
File Lista actualizată a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 06.08.2014 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-08-06 12:34
File Propuneri pentru membri si evaluatori. Bacalaureat august-septembrie 2014. by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-08-06 10:06
Va rugam sa completati aceasta macheta si sa o trimiteti pana pe data de 18 august la adresa de e-mail daniela.tarasa@yahoo.com.
File In atentia directorilor tuturor unitatilor scolare. Termen 18 august 2014 by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-08-06 09:54
Va rog sa completati macheta atasata cu informatiile precizate pentru cadrele didactice ce doresc sa participe ca asistenti la examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2014. Macheta va fi trimisa la adresa de e-mail ina.sava@yahoo.com.
File MODIFICARE CENTRE DE EXAMEN SI CENTRE ZONALE DE EVALUARE. BACALAUREAT AUGUST- SEPTEMBRIE 2014 by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-08-06 09:31
ANUNT PRIVIND DESCHIDEREA DE CREDITE LA TITLUL 10-EXAMENE NATIONALE by admin — Ultima modificare 2014-08-04 11:17
Va informam ca in data de 04.08.2014 se fac deschideri la titlul 10 pentru plata examenelor nationale nu mai pentru scolie care au solicitat sume pana pe data de 20.07.2014.Din sumele primite de la bugetul de stat nu se plateste titularizarea..Sumele primite se vor plati la lichidarea lunii iulie 2014.
File LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PENTRU ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 04-05.08.2014 - CENTRUL NR. 2 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-08-03 20:50
File LISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PENTRU ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 04-05.08.2014 - CENTRUL NR. 1 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-08-03 20:50
File Programarea pe ore și discipline a ședinței publice de repartizare din 04-05.08.2014-Centrul nr. 2 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-08-02 09:22
În data de 04-05.08.2014 se realizează repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 5(cinci), conform art. 58 alin. (10) din Metodologia-cadru aprobată prin OMEN 5451/2013, cu modificările și completările ulterioare, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată, la nivelul centrelor de concurs în care au susținut atât proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și proba scrisă ori în alte centre de concurs în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea condițiilor din metodologia menționată.
File Programarea pe ore și discipline a ședinței publice de repartizare din 04-05.08.2014-Centrul nr. 1 Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare" Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-08-02 09:22
În data de 04-05.08.2014 se realizează repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 5(cinci), conform art. 58 alin. (10) din Metodologia-cadru aprobată prin OMEN 5451/2013, cu modificările și completările ulterioare, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată, la nivelul centrelor de concurs în care au susținut atât proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și proba scrisă ori în alte centre de concurs în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea condițiilor din metodologia menționată.
In atentia cadrelor didactice, inscrise la gradul II, care vor sustine examenul in sesiunea august 2014! 2014-08-01 16:15 by Inspector scolar de specialitate
Toate cadrele didactice care urmeaza sa sustina examenul de gradul II in sesiunea 2014 sunt rugate sa acceseze paginile DPPD-urilor din centrele universitate pentru care au optat pentru a se informa privind eventualele probleme la dosarele depuse si privind perioada de sustinere a examenului. In cazul probelmelor sesizate la dosarele depuse de catre universitati, cadrele didactice in cauza se vor adresa secretariatelor DPPD-urilor respective pentru clarificarea situatiei.
File Ședința publică din 01.08.2014, ora 9:00 la nivelul celor două centre de concurs din județul Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-31 18:40
În data de 01.08.2014 se realizează repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7(șapte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologia-cadru aprobată prin OMEN 5451/2013, cu modificările și completările ulterioare, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susținut atât proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, cât și proba scrisă ori în alte centre de concurs în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea condițiilor din metodologia menționată. Posturile didactice rămase sunt atașate prezentului anunț.
File Rezolvare situații speciale - admitere liceu by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-31 15:48
Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale.
File Rezultate finale la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate (TITULARIZARE), sesiunea 2014 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-30 17:05
File Programarea pe ore și discipline a ședinței publice de repartizare din 31.07.2014-Centrul nr. 2 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-30 14:39
File Programarea pe ore și discipline a ședinței publice de repartizare din 31.07.2014-Centrul nr. 1 Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare" Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-30 14:38
Actiuni document