Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Anunturi importante

Anunturi importante

by admin Ultima modificare 2011-02-08 09:29
INSPECTORI ŞCOLARI PENTRU IMPLEMENTAREA DESCENTRALIZĂRII INSTITUŢIONALE by admin — Ultima modificare 2014-09-07 08:53
PROF. DR. GHIORGHI IORGA --- 0754033701 PROF. DR. DANIELA EPURAN --- 0754033723, email:epurandaniela@yahoo.com PROF. ION MUNTEANU --- 0754033703 PROF. EMIL GANEA --- 0747075625
File Planificarea pe ore și discipline pentru ședința publică din 08.09.2014 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-06 19:40
SE VOR REPARTIZA CANDIDAȚII CONFORM ART. 94 ALIN. (4) DIN METODOLOGIA-CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC OENTRU ANUL ȘCOLAR 2014-2015, ANEXĂ LA O.M.E.N. NR. 5451/2013, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
File Lista actualizată a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 06.09.2014 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-06 19:38
File CONCURS DE SELECŢIE PENTRU COMPLETAREA CORPULUI DE METODIŞTI, PE DISCIPLINE/SPECIALITĂŢI, AI INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU by Inspector scolar IPT — Ultima modificare 2014-09-05 18:59
Metodologia de selecţie, fişa de evaluare şi numărul de locuri disponibile se găsesc în fişierul arhivat ataşat. Concursul de selecţie pentru completarea corpului de metodişti la disciplinele tehnice începe cu perioada de înscriere 8 - 10 septembrie 2014. Aşteptăm să vă înscrieţi şi vă dorim succes!
File REZULTATE ADMITERE ETAPA III by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-09-05 17:08
File Important- Concurs pentru completarea corpului de metodisti ai ISJ Bacau, 8-22 septembrie 2014! by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-05 16:39
Urmare adresei MEN nr.52898/august 2014, privind noua componenta a corpului de metodisti ai inspectoratelor scolare, care la pct. f) precizeaza ca metodistii nu trebuie sa ocupe functii de conducere/indrumare si control, ISJ Bacau organizeaza in perioada 8-22 septembrie 2014 concurs de selectie a metodistilor pentru completarea corpului de metodisti. Concursul vizeaza numai disciplinele/specialitatile mentionate in Anexa 1 a metodologiei concursului( atasata anuntului). Fisa completa de evaluare a CV-ului va fi postata de catre fiecare inspector scolar de la disciplina/specialitate, pe pagina sa de pe site-ul ISJ Bacau. Dosarele se depun la Registratura ISJ Bacau in perioada 8-10 septembrie 2014.
File URGENT-IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI by Contabilitate — Ultima modificare 2014-09-05 14:31
MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE LUNA AUGUST 2014
File Amanare grade didactice, an scolar 2014- 2015! by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-05 11:54
Documentul atasat contine toate informatiile referitoare la modul de solicitare a amanarii sustinerii gradelor didactice, modul de reinscriere la gradul II pentru candidatii care nu au promovat examenul in sesiunea 2014, precum si machetele cererilor de amanare pentru gradul II(anexa 1) si gradul I(anexa 2). Cererile de amanare corespunzatoare gradului didactic pentru care se solicita amanarea avizate si de catre directorul unitatii de invatamant si numai insotite de toate documentele justificative mentionate in atasament, vor fi depuse la Registratura ISJ Bacau, in perioada 15 septembrie- 15 octombrie 2014. Solicitarile cadrelor didactice care nu respecta toate precizarile din documentul atasat nu vor fi supuse aprobarii CA al ISJ Bacau. Directorii unitatilor de invatamant sunt rugati sa printeze si sa afiseze la loc vizibil documentul atasat anuntului.
Urgent! In atentia directorilor unitatilor de invatamant! 2014-09-05 11:05 by Inspector scolar de specialitate
Incepand din sesiunea 2012, examenul de definitivat a devenit examen national, fiind organizat de catre minister prin inspectoratele scolare. Certificarea promovarii examenului s-a facut doar prin eliberarea unei adeverinte -tip, transmisa de minister sau generata de aplicatia nationala a examenului, fara ca ulterior adeverinta eliberata sa fie inlocuita cu un certificat de promovare a examenului. Intrucat, in acest moment, unele cadre didactice care au promovat examenul in sesiunile:2012, 2013 si 2014 nu si-au ridicat inca adeverintele de promovare a examenului, rugam toti directorii unitatilor de invatamant sa aprobe acordarea drepturilor salariale cuvenite, acestor cadre didactice, numai dupa depunerea la dosarul personal a copiei xerox dupa aceasta adeverinta si nu pe baza declaratiei pe proprie raspundere a cadrului didactic!
Perfectionare- Program de relatii cu publicul, an scolar 2014-2015! 2014-09-05 10:55 by Inspector scolar de specialitate
In anul scolar 2014- 2015, programul de relatii cu publicul va fi in zilele de marti si joi, in intervalul orar 10.00-14.00. In saptamana 8- 12 septembrie 2014 nu este program de relatii cu publicul. Ridicarea adeverintelor care certifica promovarea examenului national de definitivare in invatamant, de catre cadrele didactice, se realizeaza numai in zilele si intervalul orar stabilite pentru relatii cu publicul.Date de contact inspector perfectionare: tel. 0754033712, e-mail: maria.dobroi@yahoo.com.
Important-In atentia directorilor unitatilor de invatamant si tuturor cadrelor didactice! 2014-09-05 10:45 by Inspector scolar de specialitate
Toate documentele si anunturile postate, pe pagina- Perfectionare, in anul scolar 2013-2014, au fost introduse in folderul arhiva(an scolar 2013- 2014) aflat pe pagina inspectorului cu perfectionarea, spre a putea fi accesate in cazul in care se va impune acest lucru.
Catre colegiile si liceele din judetul Bacau by Informatizare — Ultima modificare 2014-09-05 09:43
Avizarea adeverintelor de Bacalaureat, sesiunea august - septembrie 2014, se face in data de 05.09.2014, intre orele 10-16. Va rugam sa atasati acestor adeverinte,centralizatorul, semnat si parafat de directorul unitatii.
File CONSFĂTUIRI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - 2014 by Inspector scolar de specialitate - prof. înv. primar Rodica Leonte — Ultima modificare 2014-09-04 21:34
Detaliile le găsiți în documentul atașat.
CONSFĂTUIRE JUDEŢEANĂ 2014 -2015, IN ATENTIA UNITATILOR DE INVATAMANT TEHNIC SI PROFESIONAL by Inspector scolar IPT — Ultima modificare 2014-09-03 15:58
Consfătuirea judeţeană a cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic va avea loc, miercuri 17.09.2014, ora 14, la sala de şedinţe a ISJ Bacău. Vor fi prezenţi directorii de specialitate, şefii de arie curriculară, şefii de catedră şi şefii de cerc metodic din anul şcolar 2013 - 2014. La şedinţă şefii de cerc metodic sunt rugaţi să aducă raportul de activitate pentru anul şcolar 2013 - 2014 şi de asemenea să îl trimită pe e-mail pe adresa mciuchi@yahoo.com. Multumesc!
File In atentia profesorilor de chimie by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-09-03 14:10
Consfatuiri 12.09.2014, Colegiul Tehnic de Comunicatii ,,N.V. Karpen" Bacau, ora 10.
File Catre unitatile de invatamant cu PJ-In atentia directorilor by Informatizare — Ultima modificare 2014-09-03 11:38
GRAFICUL CONSFĂTUIRILOR JUDEȚENE - I.S.J. BACĂU, AN ȘCOLAR 2014-2015, SEMESTRUL I
File GRAFICUL CONSFĂTUIRILOR JUDEȚENE, AN ȘCOLAR 2014-2015, SEM. I. by Inspector scolar general adjunct - curriculum — Ultima modificare 2014-09-03 11:03
File ADRESĂ ARACIP - privind activitatea experţilor externi în anul şcolar 2014 - 2015 by Inspector scolar IPT — Ultima modificare 2014-09-03 09:36
În atenţia directorilor unităţile de învăţământ în care există experţi, evaluatori externi, colaboratori ARACIP.
File IN ATENTIA DIRECTORILOR UNITATILOR DE INVATAMANT TEHNIC SI PROFESIONAL by Inspector scolar IPT — Ultima modificare 2014-09-02 18:57
Vă rugăm să studiați şi să aplicați planurile de învățământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practica săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practica CDL, pentru clasa a IX-a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani.
Proba practica pentru ocuparea posturilor de Informatica/TIC by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-09-02 12:39
Miercuri 3 septembrie 2014, ora 9.00, la Colegiul National Pedagogic "Stefan cel Mare" Bacau, se va desfasura proba practica pentru ocuparea posturilor de Informatica/TIC.
Actiuni document