Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Anunturi importante

Anunturi importante

by admin Ultima modificare 2011-02-08 09:29
File Catre unitatile de invatamant-Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-25 16:09
Va rugam sa preluati adresa atasata
File IN ATENTIA DIRECTORILOR, CONTABILILOR SEFI, SECRETARELOR by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-25 12:47
REFERITOR LA COMPENSATIILE TRANZITORII-LEGEA NR.63/2011 Precizare: - Compensatiile tranzitorii aferente sporului stiintific de doctor se mentin in plata pentru persoanele care beneficiau de acest spor anterior datei de 31 decembrie 2009.
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Centrul Judetean de Resurse Si Asistenta Educationala Bacau in anul scolar 2014-2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-25 10:11
File Concurs pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general adjunct si director la Casa Corpului Didactic by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-23 12:17
Perioada de inscriere la concurs este 25 martie- 5 aprilie 2015. Programul de primire a dosarelor de inscriere la concurs de catre inspectorii scolari pentru managementul resurselor umane: 25 martie -5 aprilie 2015 in intervalul orar 09.00-15.00. Candidatii care doresc sa participe la concurs pentru ocuparea functiei de inspector scolar general adjunct, cat si pentru ocuparea functiei de director al casei corpului didactic (din acelasi judet ambele) vor depune un singur dosar de inscriere, insotit de 2 cereri de inscriere si de 2 oferte manageriale pentru fiecare functie vizata. Candidatii care doresc sa participe la concurs pentru ocuparea unei functii de inspector scolar general adjunct sau de director al casei corpului didactic din judete diferite vor depune cate un dosar de inscriere la sediul fiecarui inspectorat scolar din judetul in care se afla institutia pentru a carei functie vacanta de conducere doresc sa candideze.
File LISTA CUPRINZAND TOATE POSTURILE DIDACTICE/CATEDRELE VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE ACTUALIZATA LA 20.03.2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-20 18:06
File Important! Proiect sistemic POSDRU/174/1.3/S/149155 - 700 lei by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-20 14:13
Conform calendarului activităților cuprinse în cadrul proiectului sistemic POSDRU/174/1.3/S/149155 - 700 lei, depunerea la I.Ș.J. Bacău a documentelor cuprinse la punctul 6 din calendar se va face până cel târziu vineri 27.03. 2015, ora 13.00. Se vor aduce la inspectorii școlari pentru implementarea descentralizării instituționale următoarele: -1 set listat de Rapoarte individuale de dezvoltare profesională, în original (câte 1 exemplar completat în original de către fiecare persoană din grupul ţintă care a beneficiat de subvenţie, din unitatea/instituţia de învăţământ preuniversitar de stat); - formatul scanat al tuturor Rapoartelor individuale de dezvoltare profesională din instituţia/unitatea de învăţământ, salvat pe CD; - 1 exemplar listat de Tabel centralizator al rapoartelor individuale de dezvoltare profesională (semnat şi ştampilat în original pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al instituţiei); - formatul scanat al Tabelului centralizator al rapoartelor individuale de dezvoltare profesională din unitate/ instituţie, salvat pe salvat pe același CD. Inspectorii școlari pentru implementarea descentralizării instituționale
File Criterii specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor complete/incomplete vacante în etapa de pretransfer, la cerere, sesiunea martie-aprilie 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-20 12:20
Aprobate în ședința comisiei de mobilitate a inspectoratului școlar din 19.03.2015
In atentia directorilor! Depunere dosare gradatie de merit by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-18 11:48
File LISTA OCUPARILOR ETAPA DE TRANSFER SESIUNEA 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-17 16:58
Contestatiile cu privire la modul de solutionare a restrângerilor din sedinta publica se depun la registratura ISJ Bacau in 18.03.2015 in intervalul orar 9.00-14.00.
File Catre unitatile de invatamant cu personalitate juridica- programul EURO 200 by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-17 15:21
Ref. Programul "Euro 200" pentru anul 2015 Programul "Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2015. Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximun 150 lei pe membru de familie Va ataşăm: adresa ISJ Bacau nr.257M/17.03.2015 către unităţile de învăţământ, Nota M.E.C.S. nr.413/2015 către inspectoratele şcolare, Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea de Guvern 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.
File REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII - Olimpiada Științele Pământului, faza județeană - 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-17 09:32
Ședință publică pentru soluționarea cererilor de transfer a personalului didactic aflat în restrângere de activitate, sesiunea martie 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-16 09:30
Ședința publică are loc la sediul inspectoratului școlar, în sala de ședințe, etaj I, în 17.03.2015, începând cu ora 13:00 pentru toate disciplinele
Concursul de matematică aplicată ”Adolf Haimovici” (liceu) - etapa județeană from 2015-03-10 00:00 to 2015-03-14 14:00 by Inspector scolar de specialitate
Concursul se va desfășura în data de 14.03.2015 la Colegiul Național ”Grigore Moisil” Onești. Intrarea elevilor în săli se va face între 9.00-9.30. Elevii participanți vor avea asupra lor carnetul de note vizat/cartea de identitate. Proba va începe la ora 10.00.
URGENT IN ATENTIA CONDUCERII UNITATILOR DE INVATAMNAT by Contabilitate — Ultima modificare 2015-03-10 16:51
In vederea achizitionarii stampilei cu noua sigla a ministerului nostru adica M.E.C.S. puteti achita c/v stampilei - 52 lei, in contul ISJ BACAU deschis la Trezoreria Bacau : RO43TREZ06120E365000XXXX,Cod Fiscal : 4278736.In momentul cand veti ridica stampila de la sediul ISJ Bacau,trebuie sa prezentati dovada achitarii acesteia-copie OP si copie extras de la Trezorerie din data platii. Veti fi anuntati in ce data sunteti programati pentru ridicarea stampilei.
File Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate începând cu 1 septembrie 2015 - după contestații by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-09 18:21
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 2015 - ETAPA JUDEȚEANĂ from 2015-03-09 13:40 to 2015-03-14 14:00 by Inspector scolar de specialitate
Etapa județeană a Olimpiadei de matematică, clasele V-XII, se va desfășura în data de 14.03.2015 la Colegiul Național ”Gheorghe Vrănceanu” Bacău. Intrarea elevilor în săli se va face între 9.00-9.30. Elevii calificați vor avea asupra lor carnetul de note vizat/cartea de identitate. Proba va începe la ora 10.00.
File In atentia directorilor! Centralizator- rezultatele finale la simularea examenului de Bacalaureat 2015 by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-09 13:37
Va rugam sa preluati macheta atasata. Termenul limita de transmitere este 10.03.2015, ora 14, pe adresa de email isjbacau.bacalaureat2015@gmail.com
File In atenţia profesorilor de Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, Discipline Tehnice şi Învăţământ primar-Festivalul Ştiinţei-"Ştiinţa pentru toţi, o bucurie pentru fiecare" by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-09 12:03
În data de 30 mai 2015, în Piaţa Unirii din municipiul Cluj-Napoca va avea loc Festivalul Ştiinţei-"Ştiinţa pentru toţi, o bucurie pentru fiecare"-ediţia XI-a, organizat de I.Ş.J. Cluj în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea "Babeş-Bolzai" Cluj-Napoca, Institutul Naşional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca, Societatea Română de Fizică-filiala Cluj, Science on Stage- Romania. Festivalul este cuprins in CAEN 2014-2015. Ediţia din acest an, este dedicată celebrării Anului Internaţional al Luminii respectiv sarbatoririi a 150 de ani de la naşterea academicianului Dragomir Hurmuzescu. Atasat aveţi invitaţia de participare şi intr-un mesaj distinct link-ul catre formularul on-line de înscriere.
File Depunere contestații CNEME, sesiunea 2015, seria 1 (seria 8) by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-09 10:44
îN PERIOADA 09 - 13.03.2015 se pot depune contestații de către cadrele didactice care și-au depus dosare în vederea obținerii calității de membru în corpul național de experți în management educațional la registratura I.Ș.J. Bacău, în intervalul 09.00 - 14.00. Soluționarea acestora se va face în perioada 09 - 24.03.2015. Inspectorii școlari membri ai comisiei.
File Rezultatele evaluarii Concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului National de Experti in Managementul Educational, seria a 8-a by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-06 15:01
Actiuni document