Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Anunturi importante

Anunturi importante

by admin Ultima modificare 2011-02-08 09:29
File Funcționarea consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobat prin OMECS nr. 4621 / 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-15 14:13
Atenție!!! Pentru constituirea consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar se va ține cont de prevederile O.M.E.C.S. 4621 / 2015 - privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014
File În atenția directorilor și prof. de educație fizică și sport din județului Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-15 11:49
Nu uitați ! Pe data de 17.09.2015 sunt Consfătuiri ale profesorilor de educație fizică și sport. Orele 9,00 la C.T. ,,Anghel Saligny,, Bacău, pentru cei din zona Bacău, Buhuși, Sascut, Podu Turcului și comunele din împrejurimi și orele 14,00 la Șc. Gimn. ,,George Călinescu,, Onești, pentru cei din Tg. Ocna, Onești, Moinești, Comănești, Dărmănești și comunele din împrejurimi. Vor fi prezenți șefii de cerc, de catedre și câte un profesor de fiecare PJ. Veniți cu adresa din atașament copletată. Inspector școlar, prof. Gheorghe Rață
File Adresa privind cerintele sanitare de functionare a cantinelor by Informatizare — Ultima modificare 2015-09-15 08:38
Adresa privind cerintele sanitare de functionare a cantinelor, de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt Siguranta Alimentelor.
File POSTURI DIDACTICE/CATEDRE VACANTE/REZERVATE RAMASE NEREPARTIZATE IN ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN 14.09.2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-14 15:53
File Ordin privind structura anului școlar 2015-2016 by Informatizare — Ultima modificare 2015-09-14 10:07
ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr.4.496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016
URGENT IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI by Contabilitate — Ultima modificare 2015-09-14 09:51
Pina pe data de 17.09.2015,va rugam sa trimiteti necesarul la titlul 10 si titlul 20 pentru examenele de toamna.De asemenea pe adresa va rugam sa treceti trezoreria de care apartineti si codul fiscal.Fax contabilitate 0234518089
File Ședință publică pentru repartizarea posturilor didactice/catedrelor din fișierul atașat by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-13 12:56
Ședința are loc luni, 14.09.2015, ora 14:00, în sala de ședințe a ISJ Bacău. Repartizarea se realizează conform prevederilor art. 103 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016 aprobată prin OMEN nr. 4895/2014
File Amanare grade didactice, an scolar 2015- 2016! by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-11 14:22
Documentul atasat contine toate informatiile referitoare la modul de solicitare a amanarii sustinerii gradelor didactice, modul de reinscriere la gradul II pentru candidatii care nu au promovat examenul in sesiunea 2015, precum si machetele cererilor de amanare pentru gradul II(anexa 1) si gradul I(anexa 2). Cererile de amanare corespunzatoare gradului didactic pentru care se solicita amanarea, avizate si de catre directorul unitatii de invatamant si numai insotite de toate documentele justificative mentionate in atasament, vor fi depuse la Registratura ISJ Bacau, in perioada 14 septembrie- 16 octombrie 2015. Solicitarile cadrelor didactice care nu respecta toate precizarile din documentul atasat nu vor fi supuse aprobarii CA al ISJ Bacau. Directorii unitatilor de invatamant sunt rugati sa printeze si sa afiseze la loc vizibil documentul atasat anuntului.
Consfatuirile judetene ale cadrelor didactice din invatamantul prescolar by Informatizare — Ultima modificare 2015-09-11 13:50
Vineri 11.09.2015 zona Bacau la Gradinita "Crai Nou" din Bacau la ora10; Marti 15.09.2015 zona Comanesti, Moinesti la Gradinita "Crai Nou" din Comanesti ora 15; Miercuri 16.09.2015 zona Onesti la Gradinita nr 5 "Step by Step" structura a S.G. "George Calinescu" din Onesti ora 15: Joi 17.09.2015 zona Sascut la Gradinita cu Program Prelungit ora 15; Vineri 18.09.2015 zona Podul Turcului la Gradinita cu Program Normal la ora 15. La intalnire sunt invitate responsabilele centrelor metodice, a cercurilor pedagogice a comisiilor metodice, metodiste si membri ai consiilui consultativ.
File Posturi/catedre ramase neocupate dupa sedinta publica din 10.09.2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-10 19:25
File Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru sedinta publica din 10.09.2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-10 00:16
URGENT! MACHETA CU TERMEN 10.09.2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-10 00:04
Va rugam sa completati pana la ora 14.00. Macheta poarta denumirea URGENT! MACHETA CU TERMEN 10.09.2015 si este postata in aplicatia INSPECT(alegeti anul 2015). Atentie! Nu este vorba de macheta cu termen 11.09.2015.
File Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate reactualizata 08.09.2015 ora 19.05 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-08 19:09
10.09.2015- Sedinta publica pentru repartizarea candidatilor participanti la concursul judetean de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-08 18:48
Ora 9.00 - se vor prezenta candidatii calificati. Ora 13.00 - se vor prezenta candidatii necalificati. Locatia: sala de sedinte ISJ.
Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar pentru personalul didactic calificat și testarea personalului fără studii corespunzătoare by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-08 18:47
File Note finale dupa contestatii - presonal didactic calificat by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-08 18:44
File Note finale dupa contestatii obtinute la testarea personalului didactic fara studii corespunzatoare by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-08 18:43
ȘEDINȚA PUBLICĂ DE REPARTIZARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN 09.09.2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-08 18:21
9.00-12.00 se vor prezenta candidații ce pot fi repartizați conform art. 94, alin (4) literele a,b,c,d și e. 12.00-13.00 se vor prezenta candidații ce pot fi repartizați conform art. 94, alin (4) literele f,g,h,i (plata cu ora). 13.00-14.00 se vor prezenta candidații ce pot fi repartizați conform art. 96 alin (2) litera a (completare norma conform art. 8 alin(3)) si litera c (art. 84 alin 13). 14.00-15.00 se vor prezenta candidații ce pot fi repartizați conform art. 96 alin (2) lit. d (note din 2012) 15.00- se vor prezenta candidații ce pot fi repartizați conform art. 96 alin (2) lit. e (note >=7din 2011-2009) Ședința are loc în sala de ședințe a inspectoratului școlar
File Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate actualizata in 08.09.2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-09-08 18:20
File Sume de plata pentru Hotarari Judecatoresti by Informatizare — Ultima modificare 2015-09-08 14:17
Transmiteti pe fax aceste sume, pana la 11.09.2015 in formatul descris in documentul atasat.
Actiuni document