Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina

Did you not find what you were looking for? Try the cautarea avansata to refine your search.

Rezultatele cautarii 41 items matching your search terms

Subscribe to an always-updated feed of these search terms

File STOICESCU MIHAELA 07.05.2021
by Contencios Ultima modificare 2021-07-01 13:10
File COMAN MARIANA.pdf
by Contencios Ultima modificare 2021-03-04 12:45
File NISTOR MARGARETA.pdf
by Contencios Ultima modificare 2021-03-04 12:44
File BUSTEAGA MARINELA.pdf
by Contencios Ultima modificare 2021-03-04 12:43
File MERTICARU CRISTIAN-OVIDIU.pdf
by Contencios Ultima modificare 2021-03-04 12:42
2021
by Contencios Ultima modificare 2021-07-01 19:20
File Suspendare concurs consilier tehnic administrativ
by Contencios Ultima modificare 2020-11-10 15:27
File REZULTATE SELECTIE DOSARE
by Contencios Ultima modificare 2020-11-06 10:10
by Contencios Ultima modificare 2020-11-04 11:46
CONCURS OCUPARE POST
by Contencios Ultima modificare 2020-11-04 11:46
File O.M.E.N. nr.4831/2018 privind aprobarea Codului - cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 10:10
File O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 10:06
File O.M.E.C.S. nr.4742 pentru aprobarea Statutului elevului
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 10:04
File O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 10:00
File O.M.E.C.T.S. nr.5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 09:40
File H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 09:38
File Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 09:30
File CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 78 din data de 22.02.2017
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 09:28
File Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 09:25
File LEGE - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.153/2017
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 09:22
File Legea nr.53/2003 privind Codul muncii
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 09:19
File H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imedia
by Contencios Ultima modificare 2018-11-13 09:16
File Metodologa - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr.4619/2014
by Contencios Ultima modificare 2018-07-19 14:04
File Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMENCŞ nr.5079/2016
by Contencios Ultima modificare 2018-07-19 13:57
File Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare APROBAT PRIN OMECTS nr.5530/2011
by Contencios Ultima modificare 2018-07-19 13:59
File Legea educatiei nationale nr.1/2011, modificata si completata
by Contencios Ultima modificare 2018-07-19 13:49
File MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII
by Contencios Ultima modificare 2018-07-17 19:25
File LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE/GESTIONATE DE INSTITUȚIE
by Contencios Ultima modificare 2018-07-17 19:24
File LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC
by Contencios Ultima modificare 2018-07-17 19:23
File PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE, PROGRAMUL CU PUBLICUL, PROGRAMUL DE AUDIENȚE
by Contencios Ultima modificare 2018-07-17 19:22