Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Compartiment curriculum Limbi moderne LIMBA ENGLEZĂ 2023-2024 BILINGV 2024 Calendar
Proiecte

cred.jpg

PROF.jpg

PROGRAM AUDIENŢE

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, PROF. ANA-MARIA EGARMIN miercuri: 09:00-10:00

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. IDA VLAD luni: 11:00-13:00, miercuri: 14:00-16:00, vineri: 10:00-12:00

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. LAVINIA MISĂILĂ luni: 12:00-14:00; marti: 11:00-13:00, joi 9:00-11:00

Înscrierile se fac în fiecare luni, între orele 9.00 şi 15.00, la tel. +40 (0)754033700.

Edusal

edusal.jpg

Inspect

mru.jpg

curriculum.jpg

scoala.jpg

admin.jpg

retea.jpg

acte.jpg

admin_conta.png

Invitatie

Banner_200_ECN.jpg

Protectia consumatorilor

InfoCons2.png.png

« Mai 2024 »
Mai
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 

Calendar

by Inspector scolar de specialitate Ultima modificare 2024-04-11 14:21

Nr. crt.

Etapă

Răspunde

Termen

1.

Constituirea comisiei de recunoaștere și echivalare la nivelul fiecărei unități de învățământ

Conducerea unității de învățământ

25.04.2024

2.

Solicitarea de către candidați a recunoașterii și echivalării rezultatelor și depunerea documentelor pentru echivala­rea rezultatelor obținute cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză.

(a) Solicitarea de către părintele/tutorele/reprezen­tantul legal al candidatului, pe bază de cerere scrisă (Anexa 1), a recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză.

(b) Depunerea de copii „conform cu originalul” ale adeverințelor/ certificatelor/diplomelor/foilor matricole/ atestatelor de echiva­lare a studiilor parcurse în străinătate, în vederea recunoașterii și echivalării rezultatelor.

Conducerea unității de învățământ, Comisia de înscriere

8-10.05.2024

3.

Analizarea de către membrii subcomisiei de recunoaștere și echivalare a adeverințelor/ certificatelor / diplomelor / foilor matricole / atestatelor de echivalare a studiilor efectuate în străinătate, depuse de candidați

Comisia de înscriere

13.05.2024, inclusiv 27.05.2024, în cazul în care certificatele în original nu au putut fi prezentate de candidați în perioada indicată la punctul anterior.

4.

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor

a) Realizarea recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

b) Întocmirea procesului verbal (Anexa 2) privind recunoaș­terea și echivalarea, în plenul comisiei.

Comisia de înscriere

13.05.2024

5.

Întocmirea și afișarea la avizierul școlii, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor, prin alocarea de coduri de anonimizare, a listei cu rezultatele finale (Anexa 3) ale recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.

Comisia de înscriere

13.05.2024

6.

Completarea fișelor de înscriere pentru elevii cărora li s-au recunoscut și echivalat rezultatele și care au prezentat documentele necesare în original.

Conducerea unității de învățământ

Secretarul comisiei de înscriere

13-15.05.2024

7.

Transmiterea tabelului cu elevii cărora le-au fost echivalate rezultatele de către comisiile de recunoaștere și echivalare, pe adresa bilingv2024@gmail.com, atât în format scanat, a documentului ce poartă semnătura directorului și ștampila unității de învățământ, cât și în format editabil (conform modelului din Anexa 5).

Comisia de înscriere
Conducerea unităților de învățământ cu nivel gimnazial

14-15.05.2024

8.

Eliberarea, de către conducerile unităților de învățământ, a anexelor fișelor de înscriere, pentru elevii care doresc să participe la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

Conducerea unităților de învățământ cu nivel gimnazial

13-15.05.2024

9.

Completarea de către serviciul secretariat al școlilor de proveniență a Anexei 4 privind lista elevilor care au solicitat eliberarea anexei fișei de înscriere în vederea participării la proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză și transmiterea acestora pe adresa bilingv2024@gmail.com și contact.cnva.bacau@gmail.com

Conducerea unităților de învățământ cu nivel gimnazial

15.05.2024

10.

Înscrierea candidaților - Depunerea anexei la fișa de înscriere în centrul de examen la care este arondată unitatea de învățământ de candidații care se înscriu pentru susținerea probei de verificare.

Membrii Comisiei județene de organi­zare din centrele de examen

16.05-17.05.2024

11.

Solicitarea sprijinului ISJ Bacău pentru suplimentarea numărului de cadre didactice cu atribuții de supraveghere în cadrul probei de verificare a cunoștințelor de limbă engleză, în cazul în care numărul de candidați este peste 250.

Secretarul Comisiei județene de organi­zare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limba engleză

18.05.2024

12.

Solicitarea de către ISJ Bacău către școli gimnaziale/licee din municipiul Bacău a desemnării de cadre didactice cu atribuții de supraveghere pentru organizarea în bune condiții a probei de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

Președintele comisiei județene

18.05.2024

13.

Desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

Comisia județeană de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă engleză;
Comisia județeană de examinare și evaluare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă engleză

22.05.2024

14.

Afișarea rezultatelor inițiale la proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză la avizierul centrului de examen, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, prin alocarea de coduri individuale de anonimizare

Comisia județeană de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă engleză;

27.05.2024, ora 10.00

15.

Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise

Comisia județeană de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă engleză;
Secretariatul centrelor de examen.

27.05.2024,
interval 10.00-15.00

16.

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale, după contestații, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, prin alocarea de coduri individuale de anonimizare.

Comisia județeană de contestații pentru proba de verificare a cunoștin­țelor de limbă engleză;

28-30.05.2024
Afișare rezultate finale în data de 31.05.2024

17.

Transmiterea listelor cu rezultatele finale către comisia județeană pe adresa bilingv2024@gmail.com

Secretarul comisiei de organizare din centrul de examen

31.05.2023

18.

Ridicarea, pe bază de proces-verbal, anexelor fișelor de înscriere de către reprezentanții școlilor de proveniență ale elevilor, în baza unei delegații semnate de directorul unității de învățământ de proveniență, din centrul de examen în care au susținut proba.

Conducerile unităților de învățământ

Delegații din școlile de proveniență

Comisia de organizare din centrul de examen

03-04.06.2024