Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Compartiment management Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane Arhiva mobilitate Mobilitatea personalului didactic 2012-2013
Navigare
Proiecte

cred.jpg

PROF.jpg

PROGRAM AUDIENŢE

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, PROF. ANA-MARIA EGARMIN miercuri: 09:00-10:00

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. IDA VLAD luni: 10:00-14:00, miercuri: 12:00-16:00, vineri: 9:00-13:00

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. LAVINIA MISĂILĂ luni: 12:00-14:00; marti: 11:00-13:00, joi 9:00-11:00

Înscrierile se fac în fiecare luni, între orele 9.00 şi 15.00, la tel. +40 (0)754033700.

Edusal

edusal.jpg

Invitatie

Banner_200_ECN.jpg

Protectia consumatorilor

InfoCons2.png.png

« Iulie 2022 »
Iulie
LuMaMiJoViSaDu
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 

Mobilitatea personalului didactic 2012-2013

by Inspector scolar de specialitate Ultima modificare 2012-01-09 23:36
File Metodologie-cadru by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2011-12-09 17:29
File Metodologie-cadru prezentare sedinta cu directorii by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-06 11:18
File Calendar mobilitate personal didactic pentru anul scolar 2012-2013 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2011-12-09 17:30
File MAXIMĂ URGENŢĂ! Metodologia pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant, anexe la OMECTS 6694/20.12.2011 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2011-12-23 14:25
Temen pentru unitatile de invatamant special: 27.12.2011 Termen pentru celelalte unitati de invatamant: 29.12.2011 Fiecare unitate de învățământ va completa anexele specifice. Predarea lucrărilor, înregistrate la registratura ISJ Bacău, se va face de către directorul instituției la compartimentul plan-salarizare. Lucrările vor fi semnate de către director și de către secretarul instituției și vor avea aplicată ștampila unității de învățământ.
În atenţia conducerilor unităţilor şcolare! by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-09 23:46
Marţi, 10.01.2012, ora 16,00 este termenul limită pentru confirmarea sau trimiterea, pe adresa de e-mail mru.isjbc@yahoo.com, a listei cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare până la 1 septembrie 2012. Solicitarea a fost trimisă pe adresa de e-mail a unităţii şcolare în 28.12.2011.
În atenţia conducerilor unităţilor şcolare! CDŞ 2012-2013 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-10 15:12
Vă rugăm să aveți în vedere că pachetul CDŞ este parte integrantă a proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2012-2013.
File Macheta privind transferul titularilor detaşaţi în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată în anul şcolar 2011-2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-13 16:10
File Extras din procedura operaţională privind transferul titularilor detaşaţi în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată în anul şcolar 2011-2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-16 11:22
File Macheta privind întregirea normei didactice prin transfer începând cu data de 01.09.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-13 16:14
File Extras din procedura operaţională privind întregirea normei didactice prin transfer începând cu data de 01.09.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-13 21:23
File Macheta restrangere de activitate incepand cu 01.09.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-24 22:04
File Extras din procedura operaţională privind restrângerea de activitate începând cu data de 01.09.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-24 22:05
File Macheta cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-24 22:06
File Macheta cu completările de normă în unitate/la nivelul localităţii by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-24 22:08
File Macheta proiect încadrare pentru anul şcolar 2012-2013 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-27 14:43
File Extras din procedura operaţională privind încadrarea titularilor în anul şcolar 2012-2013 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-01-24 22:10
File Planificarea predarii machetelor rezultate în urma constituirii posturilor didactice/catedrelor, încadrării titularilor şi vacantării posturilor pentru anul şcolar 2012-2013 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-02-02 19:39
DIRECTORII unităţilor de învăţământ prezintă la inspectoratul şcolar spre analiză, corectare şi avizare Proiectul de încadrare; Oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate complete/incomplete; Lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate ; Macheta completărilor de normă, conform planificării ataşate. Nu se admit abateri de la planificare! Directorii vor avea asupra lor: un dosar cu copii a deciziilor de numire a titularilor, planurile-cadru în baza cărora au constituit catedrele, copia procesului-verbal de la şedinţa consiliului de administraţie în care s-a aprobat proiectul de încadrare şi lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete.
MAXIMĂ URGENŢĂ! În atenţia directorilor unităţilor şcolare din mediul rural! Aţi primit pe e-mail OMECTS nr. 3062/19.01.2012 publicat în M.Of. nr. 86/02.02.2012 prin care se aprobă Metodologia de organizare a claselor în regim simultan! by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-02-02 20:11
IMPORTANT! IN ATENTIA DIRECTORILOR DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL BACAU by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-02-03 13:49
PUBLICAREA IN MONITORUL OFICIAL NR.87/03.02.2012 A OMECTS NR.3157/31.01.2012.
File EXTREM DE IMPORTANT! Planificarea predarii machetelor rezultate în urma constituirii posturilor didactice/catedrelor, încadrării titularilor şi vacantării posturilor pentru anul şcolar 2012-2013 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-02-05 14:43
Având în vedere condiţiile meteorologice planificarea predarii machetelor rezultate în urma constituirii posturilor didactice/catedrelor, încadrării titularilor şi vacantării posturilor pentru anul şcolar 2012-2013 se modifică conform ataşamentului. Conducerile unităţilor de învăţământ, din afara municipiului Bacău, vor trimite machetele în format electronic pe adresa de e-mail: mru.isjbc@yahoo.com. Observaţiile asupra completării machetelor vor fi trimise pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ. Formatul scris va fi adus ulterior.
EXTREM DE IMPORTANT! Predarea machetelor în format scris rezultate în urma constituirii posturilor didactice/catedrelor, încadrării titularilor şi vacantării posturilor pentru anul şcolar 2012-2013-termen 10.02.2012, ora 16,00. by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-02-09 12:34
Formatul scris al machetelor rezultate în urma constituirii posturilor didactice/catedrelor, încadrării titularilor şi vacantării posturilor pentru anul şcolar 2012-2013 se predă la compartimentul managementul resurselor umane până vineri, 10.02.2012 ora 16,00. (proiectul de încadrare-2 exemplare, lista posturilor didactice-1 exemplar, lista cadrelor didactice aflate în restrăngere-1 exemplar şi lista completărilor de normă-1 exemplar; numai dacă aveţi situaţii aduceţi machetele).
File Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru anul şcolar 2012-2013 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-02-20 20:30
Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică vor afişa propria listă cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru anul şcolar 2012-2013.
File Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 01.09.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-02-21 16:50
În perioada 16-22.02.2012, cadrele didactice aflate în restrângere de activitate, pot depune solicitări (cererea tip, conform anexei nr. 22 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013) pentru obţinerea acordului pentru transfer, prin consimţământ. Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ analizează solicitările şi comunică hotărârea cu privire la acordarea/neacordarea consimţământului, în perioada 23-27.02.2012 (Respectând prevederile capitolului III din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013. Atenţie la art. 53!). În perioada 28.02-06.03.2012 cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun, la inspectoratul şcolar, dosarul cu documentele prevăzute în art. 54 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013. Cererea tip menționată mai sus se descarcă de pe site-ul ISJ Bacău: http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/inspectori-scolari-managementul-resurselor-umane/mobilitatea-personalului-didactic-2012-2013/cerere-tip-conform-anexei-nr.-22-din-metodologia-cadru-privind-mobilitatea-personalului-didactic-din-invatamantul-preuniversitar-in-anul-scolar-2012-2013/view .
File Cerere tip, conform anexei nr. 22 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-02-15 19:16
File FIŞA DE EVALUARE-în conformitate cu anexa 2 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2012-2013, cu modificările şi completările ulterioare by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-02-15 21:42
În atenţia absolvenţilor şi studenţilor aflaţi în ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-02-17 14:44
În conformitate cu prevederile art. 111, alin. 17 din Metodologia- cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 anexă la OMECTS nr. 5560/2011, absolvenţii şi studenţii aflaţi în ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, au obligaţia de a se prezenta la inspectoratele şcolare, până la data de 1 martie 2012, pentru a-şi exprima intenţia de a participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar.
Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-02-21 17:10
Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3202/03.02.2012
File Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-03-13 15:08
Înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate se face la registratura ISJ Bacău în perioada 12-13 martie 2012, orele 10,00-15,00.
File Graficul soluţionării cererilor de transferare pentru restrângere de activitate 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-03-13 17:12
Soluţionarea cererilor de transferare pentru restrângere de activitate se face în şedinţa publică organizată la sediul ISJ Bacău, în sala de şedinţe, conform graficului ataşat.
File Lista posturilor didactice/catedrelor ocupate în urma şedinţei publice pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, sesiunea martie 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-03-17 20:30
File Lista posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate în urma şedinţei publice pentru soluţionarea restrângerilor din 16.03.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-03-19 20:22
În eventualitatea existenţei unor erori vă rugăm să le transmiteţi prin adresă scrisă!
File Lista posturilor didactice/catedrelor rămase neocupate în urma şedinţei publice pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, sesiunea martie 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-03-21 13:17
Listă actualizată 21.03.2012
File Lista posturilor didactice/catedrelor ocupate la data de 30.03.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-03-30 15:20
File Grafice înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-04-03 09:41
În perioada 02-12 aprilie 2012 se înregistrează: cererile (cu dosarele aferente) de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la centrul care organizează concurs, cererile (cu dosarele aferente) candidaţiilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din iulie 2010 şi/sau la concursul din iulie 2011 şi cererile (cu dosarele aferente) pentru încadrare în regim de plată cu ora. Pentru detalii candidaţii se adresează centrelor de concurs.
În atenția candidaților care depun dosare de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-04-23 16:22
Foarte important diploma de bacalaureat
File Grafice validare înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor - 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-04-23 22:26
Validarea înscrierii se face, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului din fiecare centru; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
File Grafic probe practice/orale, inspectii la clasa - concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor - 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-05-04 15:40
Candidații se vor prezenta la proba practică/orală sau de inspecție la clasă având asupra lor buletinul/ cartea de identitate și, în cazul inspecției la clasă, cu proiectul de lecție corespunzător.
File Candidatii cu specializarile din atasament au primit acceptul de participare la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor - 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-05-05 23:23
File Modificarea anexei nr. 15 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-05-09 17:29
În atenţia candidaţilor la proba practică la disciplina informatică şi tehnologia informaţiei
File Modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-06-15 17:10
O.M.E.C.T.S. nr 4472 din 14.06.2012 privind modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013
File Structura subiectelor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învățămîntul preuniversitar by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-07-11 09:07
În fișierul atașat găsiți structura subiectelor de la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din 02 august 2012, conform Adresei 225/DGMRURS/2012
File CERERI MOBILITATE TITULARI AUGUST 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-07 11:18
File DOCUMENTE MOBILITATE UNITATI SCOLARE 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-06 14:30
File În atenția participanților la proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-06 16:02
Contestațiile la proba scrisă a Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2012 se depun la registratura Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Modelul de cerere se găsește în fișierul atașat. Program de depunere: 7 august 2012, de la afișarea rezultatelor până la ora 16.00, 8 august 2012, orele 8.00-14.00.
File Rezultate concurs ocupare posturi didactice/catedre vacante/rezervate din 02.08.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-07 13:44
Contestaţiile se depun la registratura inspectoratului şcolar în 07.08.2012 în intervalul orar 13,00-16,00 şi în 08.08.2012 în intervalul orar 8,00-14,00.
File Rezultate finale (după contestaţii) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 02.08.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-10 12:24
File Lista posturilor didactice/catedrelor pentru şedinţa publică din 16.08.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-14 19:24
Şedinţa publică este organizată la nivelul centrului de concurs şi sunt repartizaţi candidaţii care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din august 2012, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată. Posturile didactice/catedrele, orele marcate cu roşu în lista ataşată nu mai sunt viabile datorită nerealizării planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013.
File CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013 (modificat conform OMECTS 4472/14.06.2012) by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-14 19:47
File Lista posturilor didactice/catedrelor, orelor vacante/rezervate pentru pretransfer și detașări by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-18 21:17
Listă în curs de actualizare. Atenţionăm directorii, membrii consiliului de administraţie si membrii comisiei de mobilitate din unităţile de învăţământ că trebuie să dea acordul pentru pretransfer în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 4472/2012.
În atenţia cadrelor didactice titulare care au depus dosar pentru completarea normei didactice în anul şcolar 2012-2013 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-19 09:58
Şedinţa publică pentru completarea normei didactice are loc în sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, luni, 20.08.2012, începând cu ora 14,00.
File Lista posturilor didactice/catedrelor ocupate în şedinţa publică din 20.08.2012 pentru completarea normei didactice a titularilor by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-20 23:26
File Lista posturilor didactice/catedrelor rămase după completarea normei didactice a titularilor din 20.08.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-20 23:27
File Lista candidaților la detașare la cerere, cu punctajele aferente by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-22 19:32
Contestațiile la punctaj se depun mâine, 23 august 2012, între orele 9.00 și 14.00, la registratura ISL Bacău
File Planificarea ședinței publice de ocupare a posturilor/catedrelor prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-23 21:04
Ședința va avea loc la ISJ Bacău, sala de ședințe, începând cu ora 10.00
File Ocuparea posturilor/catedrelor vacante prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-24 18:12
Lista cadrelor didactice transferate prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, în ședința publică din 24.08.2012.
File Planificarea pe discipline pentru şedinţa publică din 29.08.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-28 17:05
În şedinţa publică, din sala de ședințe a ISJ Bacău, se soluţionează conform planificării atașate: 1. cererile cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate; 2. cererile de continuitate pentru detaşare la cerere; 3. detaşarea la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar; 4. detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajelor.
File Lista posturilor didactice/catedrelor ocupate prin detaşare în interesul învăţământului by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-29 09:27
File Programul repartizării suplinitorilor în sedința publică din 30-31 august 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-08-29 22:36
Ședința publică va avea loc pe 30-31 august, de la ora 9.00, la Colegiul Tehnic ANGHEL SALIGNY Bacău
File Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete pentru plata cu ora by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-09-02 19:33
File Programarea şedinţelor publice din 6-7 septembrie 2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-09-05 20:08
Şedinţele publice au loc în sala de conferinţe a Colegiului Tehnic "Anghel Saligny" Bacău. La şedinţele publice pot participa: 1. cadrele didactice titulare pentru completarea normei didactice, 2. cadrele didactice titulare cu restrângere de activitate nesoluţionate, 3. cadrele didactice titulare care solicită continuitate la detaşare la cerere obţinută în baza notei la titularizare 2011, 4. cadrele didactice titulare nerepartizate care solicită detaşare la cerere în baza mediilor obţinute la concursul din 2012, 5. cadrele didactice titulare nerepartizate care solicită detaşare la cerere în baza punctajului, 6. candidaţii rămaşi nerepartizaţi sau care au norma incompletă în baza mediei la concursul din 2012 şi pentru repartizare în baza notelor de la concursul de titularizare din 2010/2011, 7. candidaţii pentru repartizare în baza notelor de la concursul de titularizare din 2010/2011 care nu s-au înscris în perioada prevăzută în calendarul mobilităţii, 8. plata cu ora personalului didactic prevăzut la art. 157 (4) lit. d)-g) din Metodologia cadru aprobată prin OMECTS 5560/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
File lISTA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR NEOCUPATE LA 06.09.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-09-05 21:31
File Lista posturilor/catedrelor neocupate la data de 12.09.2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-09-12 19:54
File METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2012-2013 ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-09-12 19:58
File Deficit de personal by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-09-13 16:57
La cererea DGMRURS din MECTS, vă rugăm să completati tabelul din atașament. "Vă rugăm ca, în perioada imediat următoare, să identificaţi zonele şi localităţile în care există unităţi de învăţământ, care în anii şcolari precedenţi au întâmpinat dificultăţi la încadrarea cu personal didactic titular sau calificat, precum şi evoluţia numărului de clase/grupe, respectiv copii/elevi din cadrul acestor unităţi de învăţământ în perioada 2013-2015. Datele statistice privind efectivele de copii/elevi, numărul de clase/grupe şi încadrarea cu personal didactic în aceste unităţi de învăţământ, precum şi motivele pentru care în aceste unităţi de învăţământ se înregistrează deficit de personal didactic titular sau calificat, vor fi comunicate pe FORUM in cadrul acestui subiect până luni 17.09.2012, ora 18.00, conform machetei atasate. ATENTIE. SUNT 2 FOI DE CALCUL. COMPLETATI CU ATENTIE AMBELE FOI DE CALCUL. VA RUGAM SA NU SCHIMBATI STRUCTURA FISIERULUI. Acest mesaj a fost modificat de către abarbulescu la data 13 Sep 2012, 09:55 AM" Fisierele se vor trimite pe adresa de mail: mru.isjbc@yahoo.com .
File Situatia cadre didactice navetisti anul școlar 2011-2012 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-09-26 16:05
Urgent! Completati tabelul din atașament pentru anul școlar încheiat, 2011-2012. Termen: 27 septembrie 2012, ora 10.00. email: mru.isjbc@yahoo.com
File Unități de învățământ de stat ce nu au trimis fișa de încadrare în format electronic by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2012-11-27 11:35