Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Compartiment management Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane Mobilitatea personalului didactic 2017-2018 Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017
Navigare
CRED

cred.jpg

PROGRAM AUDIENŢE

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, PROF. IDA VLAD miercuri: 11:00-13:00

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. CAMELIA STAMATE luni: 12:00-14:00; marti: 09:00-11:00, joi 12:00-14:00

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. LAVINIA MISĂILĂ luni: 12:00-14:00; marti: 11:00-13:00, joi 9:00-11:00

Înscrierile se fac în fiecare luni, între orele 9.00 şi 15.00, la tel. +40 (0)754033700.

Invitatie

Banner_200_ECN.jpg

« Martie 2021 »
Martie
LuMaMiJoViSaDu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 

Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017

by Inspector scolar de specialitate Ultima modificare 2017-04-26 13:38
Filed under:
Art. 59 (1) În anul școlar 2017-2018, personalul didactic pensionat cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, poate fi reîncadrat în funcţia de personal didactic cu acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, conform prezentei Metodologii, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării. (2) Personalul didactic care se încadrează în prevederile alin. (1) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în perioada prevăzută în Calendar. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/Profesorii logopezi din cabinetele interşcolare adresează cerere CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt însoțite de documentele justificative privind activitatea didactică și științifică. (3) În perioada prevăzută de Calendar, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) și (2) se discută și se analizează de către consiliile profesorale ale unităților de învățământ, în funcție de datele comunicate de inspectoratele școlare, de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ și se supun aprobării consiliilor de administrație ale unităților de învățământ. (4) Reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, se realizează în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la momentul pensionării, luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 25 alin. (3) lit. f). (5) Se aprobă numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o normă didactică vacantă completă în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la nivelul unităților de învățământ în care urmează să fie reîncadrate în funcţia de personal didactic a personalului didactic cadre didactice pensionate care se încadrează în prevederile alin. (1), luând în considerare prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 25 alin. (3) lit. f). (6) Până la termenul prevăzut în Calendar, se comunică, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice acordul/refuzul privind reîncadrarea personalului didactic pensionat, în anul școlar 2017-2018, care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar, verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește listele finale care cuprind cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de titular, nu au depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017 și solicită reîncadrarea în anul școlar 2017-2018 . (7) Listele finale, întocmite potrivit alin. (6), se supun validării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar în perioada prevăzută de Calendar. La validarea listelor finale, întocmite potrivit alin. (6), consiliul de administrație al inspectoratului școlar va ține seama de restrângerile de activitate nesoluționate, de prevederile alin. (4) şi (5), de evoluția demografică, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ. Listele finale, validate de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, se afișează la inspectoratul școlar la termenul prevăzut în Calendar. La inspectoratul școlar se afișează și listele care cuprind cadrele didactice pensionate ale căror cereri de reîncadrare în funcția didactică, în anul școlar 2017-2018 , au fost respinse la nivelul unităților de învățământ. (8) Contestațiile se depun, în scris, la inspectoratul școlar în perioada prevăzută în Calendar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar conform Calendarului. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar de soluționare a contestațiilor este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ competentă. (9) În baza validării cererilor formulate de cadrele didactice pensionate care au solicitat reîncadrarea, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul școlar 2017-2018, a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare. (10) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2017, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (5), inspectoratul școlar revocă decizia privind reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul școlar 2017-2018, a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar și care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017. (11) În baza deciziei privind reîncadrarea pentru cadrele didactice pensionate în funcţia de personal didactic, care au avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și care nu au depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, directorii unităților de învățământ încheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul școlar 2017-2018.