Unelte personale
Navigare
Proiecte

cred.jpg

PROF.jpg

PROGRAM AUDIENŢE

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, PROF. ANA-MARIA EGARMIN miercuri: 09:00-10:00

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. IDA VLAD luni: 11:00-13:00, miercuri: 14:00-16:00, vineri: 10:00-12:00

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. LAVINIA MISĂILĂ luni: 12:00-14:00; marti: 11:00-13:00, joi 9:00-11:00

Înscrierile se fac în fiecare luni, între orele 9.00 şi 15.00, la tel. +40 (0)754033700.

Edusal

edusal.jpg

Inspect

mru.jpg

curriculum.jpg

scoala.jpg

admin.jpg

retea.jpg

acte.jpg

admin_conta.png

Invitatie

Banner_200_ECN.jpg

Protectia consumatorilor

InfoCons2.png.png

« Mai 2024 »
Mai
LuMaMiJoViSaDu
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

by Inspector M.R.U Ultima modificare 2024-04-04 20:07

Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:

a)         înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare;

Până la 24 aprilie 2024

b)         aprobarea în consiliul de administraţie al ISJ/ISMB a listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, publicate în vederea ocupării prin concurs;

Perioada: 24-26 aprilie 2024

c)         verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;

Termen: 29 aprilie 2024

d)         înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2024;

Perioada: 8-17 mai 2024

e)         verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului;

Perioada: 9-21 mai 2024

f)           validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Perioadele: 9-22 mai 2024;

8-11 iulie 2024 pentru absolvenții promoției 2024/absolvenţii 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare

pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2024-2025

Notă: (1) În perioada  8-17 mai 2024 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2024.

(2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2024 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2024, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2024 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

g)         afișarea, pe pagina web a inspectoratelor şcolare, a:

(i)        listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

(ii)     listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional  care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;

(iii)   listei unităţilor de învăţământ în care se organizează probele scrise (centrelor de concurs pentru proba scrisă);

(iv)   comunicarea centrelor de concurs direcţiei de resort din cadrul Ministerul Educaţiei;

Termen: 24 mai 2024

h)         stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora direcţiei de resort din cadrul Ministerul Educaţiei;

i)            organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe.

Perioada: 29 mai-28 iunie 2024

Notă: (1) În perioada 27 mai-30 iunie 2024 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2024.

(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 27 mai – 14 iunie 2024.

j)            afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

Termen: 5 iulie 2024

k)         desfășurarea probei scrise;

Termen: 17 iulie 2024

l)            comunicarea rezultatelor iniţiale;

Termen: 23 iulie 2024

m)     înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;

Perioada: 23-24 iulie 2024

n)         soluţionarea contestațiilor;

Perioada: 25-30 iulie 2024

 

  • o)          comunicarea rezultatelor finale;

Termen: 31 iulie 2024

p)         repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) din Metodologie;

Perioada: 1-2 august 2024

q)         edință de repartizare, în ordine, a:

(i)        cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;

(ii)     cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;

(iii)  cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;

Termen: 5 august 2024

(iv)  cadrelor didactice titulare şi a cadrelor prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e);

(v)     repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2024, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f);

Termen: 6 august 2024

r)           reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 7 august 2024

s)          emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 7-23 august 2024