Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Anunturi importante

Anunturi importante

by admin Ultima modificare 2011-02-08 09:29
File Catre unitatile de invatamant-programul"Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare" by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-04 15:08
Va rugam sa preluati adresa atasata!
File Fise pentru gradatiile de merit (personal didactic si didactic auxiliar) by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-04 12:28
File ANUNȚ PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLARE DIN JUDEŢUL BACĂU by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-03 10:54
Vă informăm că, în anul şcolar curent, rămâne valabil Protocolul de colaborare privind educaţia juridical în unităţile de învăţământ preuniversitar, nr. M.E.N. 10576/30.10.2013, încheiat între M.E.N., M.J., M.P. şi Consiliul Superior al Magistraturii. În 2014-2015, instituţiile semnatare şi-au propus continuarea şi dezvoltarea acestor activităţi în cadrul săptămânii “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, 6-10 aprilie 2015. În vederea informării, vă ataşăm anexele I A, I B1 şi I B2. Persoană de contact – inspector şcolar prof.dr. Droiman Oana-Maria, e-mail: cucu_oana_maria@yahoo.com. Vă rugăm să transmiteţi raportul acestor activităţi până pe 20 iunie 2015!
File Proiect E-on România ,,10 elevi de nota 10'' by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-02 19:26
E-on România își propune selectarea și premierea a 10 elevi din județul Bacău cu rezultate excepționale la învățătură, care să îndeplinească simultan următoarele criterii: este elev de ciclu gimnazial, clasa a VIII-a; în primii 3 ani de gimnaziu a obținut numai medii de 10; a participat și a avut rezultate bune la olimpiadele și concursurile județene sau naționale; s-a implicat în acțiuni extrașcolare în comunitățile locale; venitul net/familie nu depășește 3.000 lei. Vă solicităm ca, pe baza criteriilor enumerate anterior și a datelor pe care le dețineți, să completați macheta atașată până cel târziu 09.03.2015, ora 12.00 și să o trimiteți pe adresa de email ganezuemil72@gmail.com. Inspectorii școlari pentru implementarea descentralizării instituționale
File Precizari privind sustinerea de catre absolventii invatamantului liceal, profesional si postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, in sesiunile anului scolar 2014 - 2015 by Inspector scolar IPT — Ultima modificare 2015-03-02 15:59
File Olimpiada ”Științele Pământului” - 14 martie 2015, etapa județeană by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-02 13:40
ARHIVA CONȚINE REGULAMENTUL PRIVIND DESFĂŞURAREA FAZEI JUDEŢENE A OLIMPIADEI ”ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI” ȘI TABELUL DE ÎNSCRIERE A ELEVILOR.
File În atenţia directorilor/directorilor adjuncți din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-02 12:34
Cadrele didactice care vor să participe la concursul de acordare a gradațiilor de merit 2015 în calitate de personal didactic de conducere vor descărca de pe site-ul I.Ș.J. Bacău ,,FIŞA DE (AUTO)EVALUARE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL BACĂU, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OBȚINEREA GRADAŢIEI DE MERIT 2015 – 2020’’, fără a-i modifica structura, și o vor completa NUMAI CU STILOU / PIX cu cerneală ALBASTRĂ! Inspectorii școlari pentru implementarea descentralizării instituționale
File În atenția directorilor unităților de învățământ conexe din județul Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-02 12:32
Cadrele didactice din unitățile de învățământ conexe din județul Bacău care vor să participe la concursul de acordare a gradațiilor de merit 2015 în calitate de personal didactic de conducere vor descărca de pe site-ul I.Ș.J. Bacău ,,FIŞA DE (AUTO)EVALUARE PENTRU DIRECTORII / DIRECTORII ADJUNCŢI AI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CONEXE DIN JUDEȚUL BACĂU, ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL PENTRU OBȚINEREA GRADAŢIEI DE MERIT 2015 - 2020’’, fără a-i modifica structura, și o vor completa NUMAI CU STILOU / PIX cu cerneală ALBASTRĂ! Inspectorii școlari pentru implementarea descentralizării instituționale
File ANUNȚ PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLARE ÎN CARE S-A SUSȚINUT SIMULAREA EN a VIII-a 2015 by Informatizare — Ultima modificare 2015-02-27 12:44
Vă reamintim faptul că, potrivit Art. 16, din Procedura 232/15.02.2015, aveți obligația de a elabora un raport scris, care să includă un plan de acțiune, cu măsuri de remediere, pe care să-l transmiteți către I.S.J. Bacău, pe adresa de e-mail: coranechita@yahoo.co.uk, Termen: 10.03.2015. Macheta cu rezultatele pe tranşe de medii, ataşată, se transmite de catre unităţile de invăţământ cu PJ, pe adresa de e-mail: isjbacau.comunicareunitati@gmail.com Termen: 10.03.2015. Rezultatele obţinute de elevi vor fi analizate la nivelul fiecărei clase, începând cu 6 martie, conf. Calendarului şi Art. 15. Vă mulțumim pentru colaborare!
ANUNȚ PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLARE ÎN CARE URMEAZĂ SĂ SE SUSȚINĂ SIMULAREA BACALAUREAT 2015 by Informatizare — Ultima modificare 2015-02-27 12:42
File URGENT IN ATENTIA DIRECTORILOR,CONTABILIOR SEFI SI SECRETARILOR by Contabilitate — Ultima modificare 2015-02-27 09:25
In fisierul atasat se gasesc adresele primite de la Ministerul de Finante si de la Ministerul Educatie si Cercetarii Stiintifice,privind modalitatea de achitare a drepturilor de natura salariala stabilite prin hotarari judecatoresti in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, din unitatile de invatamant special si din centrele judetene de resurse si asistenta educationala.
File Lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-02-26 17:24
Reactualizată conform adresei emise de Școala Gimnazială "Alecu Russo" Bacău cu nr. 299/26.02.2015, înregistrată la inspectoratul școlar cu nr. 1331/26.02.2015.
File Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete după etapa de completare de normă by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-02-26 10:35
Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete după etapa de completare de normă - sesiunea februarie 2015 (reactualizata)
File Lista tuturor posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete reactualizata by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-02-25 16:16
Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete după etapa de completare de normă - sesiunea februarie 2015 (reactualizata)
File Curs formare, 22 credite- Universitatea " V. Alecsandri" Bacau by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-02-25 16:01
Pentru detalii privind cursul de formare consultati documentul atasat transmis de universitate!
File OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ, VA AVEA LOC SÂMBĂTĂ - 28 FEBRUARIE 2015, ÎNCEPÂND CU ORA 10:00, LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C. PLATON" DIN BACĂU. by Inspector scolar de specialitate fizica — Ultima modificare 2015-02-24 21:45
MACHETA PENTRU TRANSMITEREA DATELOR PRIN POSTA ELECTRONICA O GĂSIȚI ÎN ARHIVA ATAȘATĂ. ACEASTA VA FI TRIMISĂ, FĂRĂ A FI SCANATĂ, PE ADRESELE DE E-MAIL: scoala_platon_bacau_2007@yahoo.com și ovidiubuhucianu@yahoo.com
File Lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-02-24 19:31
File Criterii specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor complete/incomplete vacante în etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate, sesiunea martie 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-02-24 18:48
Aprobate în ședința comisiei de mobilitate a inspectoratului școlar din 24.02.2015
File Lista ocupărilor în ședința publică din 23.02.2015 în etapa de completare a normei didactice pentru anul școlar 2015-2016 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-02-24 18:25
File OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ, VA AVEA LOC SÂMBĂTĂ - 28 FEBRUARIE 2015, ÎNCEPÂND CU ORA 10:00, LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C. PLATON" DIN BACĂU. by Inspector scolar de specialitate fizica — Ultima modificare 2015-02-24 08:38
MACHETA PENTRU TRANSMITEREA DATELOR PRIN POSTA ELECTRONICA O GĂSIȚI ÎN ARHIVA ATAȘATĂ. ACEASTA VA FI TRIMISĂ, FĂRĂ A FI SCANATĂ, PE ADRESELE DE E-MAIL: scoala_platon_bacau_2007@yahoo.com și ovidiubuhucianu@yahoo.com
Actiuni document