Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Anunturi importante

Anunturi importante

by admin Ultima modificare 2011-02-08 09:29
File Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I și etapa a II-a by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-17 14:11
File Rezultatele etapei judeţene a Concursului naţional"Scrisoare pentru prietenul meu" by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-16 12:58
File Rezultatele concursului naţional "Scrisoare către prietenul meu"-etapa judeteană by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-16 12:55
File Rezultatele etapei judeţene a concursului naţional de desene "Dincolo de cuvintele rostite" by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-15 16:05
File Rezultatele etapei judeţene a concursului naţional de desene "Dincolo de cuvintele rostite" by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-15 16:04
File Ședință publică pentru repartizarea posturilor didactice/catedrelor din fișierul atașat by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-15 13:16
Joi,17.04.2014, ora 11:00, în sala de ședințe a ISJ Bacău
File Lista cadrelor didactice titulare în județul Bacău care au depus cereri de pretransfer în etapa I în alte județe by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-14 17:35
File MAXIMĂ URGENȚĂ! În atenția directorilor unităților de învățământ by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-14 17:13
Adresa MEN nr. 38444/14.04.2014 cu privire la organizarea și desfășurarea pretransferului consimțit între unitățile de învățământ
File Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-14 14:41
Lista cadrelor didactice care au depus dosare pentru pretransfer în perioada 9-11 aprilie 2014 va fi publicată luni 14.04.2014, ora 14.00 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-11 23:40
File OMEN 3275/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-11 23:38
În baza OUG nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 prin care art. 253 din lege a fost modificat, a fost emis OMEN 3275/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5451/2013. OUG nr. 16/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/10.04.2014, iar OMEN 3275/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270/11.04.2014.
File Echipajele premiate la etapa judeţeană a Concursului naţional de dans "Împreună pentru viitor" by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-11 16:46
Marţi, 8 aprilie 2014, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.2 Comăneşti, s-a desfăşurat faza judeţeană a Concursului naţional de dans "Împreună pentru viitor", din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară. Ocupanţii locului I vor participa la etapa regională, care va avea loc la Vaslui, în data de 26 aprilie 2014.
File CATRE UNITATILE DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA-IN ATENTIA CONDUCERII by Informatizare — Ultima modificare 2014-04-10 12:07
Referitor la: Hotararile judecatoresti Va rugam sa preluati adresa atasata.
File Accept participare specializări noi la etapele de mobilitate și la concursul de ocupare al posturilor didactice/catedrelor by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-09 00:20
File Cerere-tip adresată inspectorului școlar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în 2014-2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-08 23:58
File Cerere-tip adresată directorului, pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în 2014-2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-08 23:57
File Precizări privind: by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-08 23:55
Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2014-2015, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 și/sau iulie 2011
File ADRESA MEN NR. 37452/07.04.2014 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-08 23:19
Suspendarea depunerii și înregistrării, la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor cadrelor didactice netitulare care solicită modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată - 2014
File Cerere-tip menținere în activitate ca titular în anul școlar 2014-2015, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2014 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-08 23:14
File Cerere-tip reîncadrare, în anul școlar 2014-2015, în funcția de personal didactic a personalului didactic titular pensionat care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie 2014 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-04-08 23:13
Actiuni document