Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Anunturi importante

Anunturi importante

by admin Ultima modificare 2011-02-08 09:29
File ÎN ATENȚIA ELEVILOR CALIFICAȚI LA ETAPA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI DE FIZICĂ – 2015 by Inspector scolar de specialitate fizica — Ultima modificare 2015-03-28 22:53
LUNI 30.03.2015 ORA 16:00, ÎN SALA DE ȘEDINȚE A INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU, VA AVEA LOC INSTRUIREA ELEVILOR PARTICIPANŢI LA ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI DE FIZICĂ, VASLUI - 2015. PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE. ELEVII VOR FI ÎNSOȚIȚI DE UNUL DINTRE PĂRINȚI (TUTORI SAU SUSȚINĂTORI LEGALI) ȘI VOR AVEA ASUPRA LOR ACTUL DE IDENTITATE. VA FI PREZENT ȘI PROFESORUL ÎNSOȚITOR AL LOTULUI. ÎN DOCUMENTUL ATAȘAT SE REGĂSEȘE LOTUL OLIMPIC DE FIZICĂ AL JUDEȚULUI BACĂU, CARE VA PARTICIPA LA FAZA NAȚIONALĂ, VASLUI - 2015. VEZI SITE-UL http://lspvs.ro/siteuri/fizica/
File Rezultate finale CNEME, seria I - 2015, a VIII-a by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-27 22:17
File IMPORTANT! CATRE UNITATILE DE INVATAMANT DE STAT by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-26 13:51
Referitor la : Instructiunile pentru aplicarea O.U.G. nr 83 din 12 decembrie 2014
File URGENT! PRECIZARI IMPORTANTE PROIECT 700 RON by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-26 11:47
ÎN ATAȘAMENT GĂSIȚI FORMULARUL PENTRU RAPORTUL INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ, CARE TREBUIE COMPLETAT ÎN ACEASTĂ ETAPĂ (FORMAT WORD), PRECUM ȘI TABELUL CENTRALIZATOR AL RAPOARTELOR INDIVIDUALE. ATENȚIE, AMBELE DOCUMENTE AU ANTETUL NOU! CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE COMPLETARE ALĂTURATE TABELULUI CENTRALIZATOR, ȘI COMPLETAȚI RAPORTUL INDIVIDUAL ÎN FORMAT LETRIC (LA CALCULATOR) ŞI SEMNAT OLOGRAF!!!
File Catre unitatile de invatamant-Programul "Lapte si corn" by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-25 16:40
Ref. programul ,,Laptele si cornul" va facem cunoscut demersul D.S.V.S.A. Bacau cu privire la eventualele sesizari cu privire la calitatea produselor distribuite in cadrul acestui program.
File Catre unitatile de invatamant-Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-25 16:09
Va rugam sa preluati adresa atasata
File IN ATENTIA DIRECTORILOR, CONTABILILOR SEFI, SECRETARELOR by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-25 12:47
REFERITOR LA COMPENSATIILE TRANZITORII-LEGEA NR.63/2011 Precizare: - Compensatiile tranzitorii aferente sporului stiintific de doctor se mentin in plata pentru persoanele care beneficiau de acest spor anterior datei de 31 decembrie 2009.
File Anunț pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Centrul Judetean de Resurse Si Asistenta Educationala Bacau in anul scolar 2014-2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-25 10:11
File Concurs pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general adjunct si director la Casa Corpului Didactic by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-23 12:17
Perioada de inscriere la concurs este 25 martie- 5 aprilie 2015. Programul de primire a dosarelor de inscriere la concurs de catre inspectorii scolari pentru managementul resurselor umane: 25 martie -5 aprilie 2015 in intervalul orar 09.00-15.00. Candidatii care doresc sa participe la concurs pentru ocuparea functiei de inspector scolar general adjunct, cat si pentru ocuparea functiei de director al casei corpului didactic (din acelasi judet ambele) vor depune un singur dosar de inscriere, insotit de 2 cereri de inscriere si de 2 oferte manageriale pentru fiecare functie vizata. Candidatii care doresc sa participe la concurs pentru ocuparea unei functii de inspector scolar general adjunct sau de director al casei corpului didactic din judete diferite vor depune cate un dosar de inscriere la sediul fiecarui inspectorat scolar din judetul in care se afla institutia pentru a carei functie vacanta de conducere doresc sa candideze.
File LISTA CUPRINZAND TOATE POSTURILE DIDACTICE/CATEDRELE VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE ACTUALIZATA LA 20.03.2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-20 18:06
File Important! Proiect sistemic POSDRU/174/1.3/S/149155 - 700 lei by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-20 14:13
Conform calendarului activităților cuprinse în cadrul proiectului sistemic POSDRU/174/1.3/S/149155 - 700 lei, depunerea la I.Ș.J. Bacău a documentelor cuprinse la punctul 6 din calendar se va face până cel târziu vineri 27.03. 2015, ora 13.00. Se vor aduce la inspectorii școlari pentru implementarea descentralizării instituționale următoarele: -1 set listat de Rapoarte individuale de dezvoltare profesională, în original (câte 1 exemplar completat în original de către fiecare persoană din grupul ţintă care a beneficiat de subvenţie, din unitatea/instituţia de învăţământ preuniversitar de stat); - formatul scanat al tuturor Rapoartelor individuale de dezvoltare profesională din instituţia/unitatea de învăţământ, salvat pe CD; - 1 exemplar listat de Tabel centralizator al rapoartelor individuale de dezvoltare profesională (semnat şi ştampilat în original pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al instituţiei); - formatul scanat al Tabelului centralizator al rapoartelor individuale de dezvoltare profesională din unitate/ instituţie, salvat pe salvat pe același CD. Inspectorii școlari pentru implementarea descentralizării instituționale
File Criterii specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor complete/incomplete vacante în etapa de pretransfer, la cerere, sesiunea martie-aprilie 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-20 12:20
Aprobate în ședința comisiei de mobilitate a inspectoratului școlar din 19.03.2015
In atentia directorilor! Depunere dosare gradatie de merit by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-18 11:48
File LISTA OCUPARILOR ETAPA DE TRANSFER SESIUNEA 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-17 16:58
Contestatiile cu privire la modul de solutionare a restrângerilor din sedinta publica se depun la registratura ISJ Bacau in 18.03.2015 in intervalul orar 9.00-14.00.
File Catre unitatile de invatamant cu personalitate juridica- programul EURO 200 by Informatizare — Ultima modificare 2015-03-17 15:21
Ref. Programul "Euro 200" pentru anul 2015 Programul "Euro 200" pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2015. Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximun 150 lei pe membru de familie Va ataşăm: adresa ISJ Bacau nr.257M/17.03.2015 către unităţile de învăţământ, Nota M.E.C.S. nr.413/2015 către inspectoratele şcolare, Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea de Guvern 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.
File REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII - Olimpiada Științele Pământului, faza județeană - 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-17 09:32
Ședință publică pentru soluționarea cererilor de transfer a personalului didactic aflat în restrângere de activitate, sesiunea martie 2015 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-16 09:30
Ședința publică are loc la sediul inspectoratului școlar, în sala de ședințe, etaj I, în 17.03.2015, începând cu ora 13:00 pentru toate disciplinele
Concursul de matematică aplicată ”Adolf Haimovici” (liceu) - etapa județeană from 2015-03-10 00:00 to 2015-03-14 14:00 by Inspector scolar de specialitate
Concursul se va desfășura în data de 14.03.2015 la Colegiul Național ”Grigore Moisil” Onești. Intrarea elevilor în săli se va face între 9.00-9.30. Elevii participanți vor avea asupra lor carnetul de note vizat/cartea de identitate. Proba va începe la ora 10.00.
URGENT IN ATENTIA CONDUCERII UNITATILOR DE INVATAMNAT by Contabilitate — Ultima modificare 2015-03-10 16:51
In vederea achizitionarii stampilei cu noua sigla a ministerului nostru adica M.E.C.S. puteti achita c/v stampilei - 52 lei, in contul ISJ BACAU deschis la Trezoreria Bacau : RO43TREZ06120E365000XXXX,Cod Fiscal : 4278736.In momentul cand veti ridica stampila de la sediul ISJ Bacau,trebuie sa prezentati dovada achitarii acesteia-copie OP si copie extras de la Trezorerie din data platii. Veti fi anuntati in ce data sunteti programati pentru ridicarea stampilei.
File Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate începând cu 1 septembrie 2015 - după contestații by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2015-03-09 18:21
Actiuni document