Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina Anunturi importante

Anunturi importante

by admin Ultima modificare 2011-02-08 09:29
File Catre licee si colegii-HG/9.07.2014 - In atentia absolventilor de liceu cu diploma de bacalaureat by Informatizare — Ultima modificare 2014-07-22 11:42
Hotărârea Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014
Beneficiari EURO 200, anul 2014 by Informatizare — Ultima modificare 2014-07-22 10:45
File EURO 200-Ordin nr. 3677/24.06.2014 by Informatizare — Ultima modificare 2014-07-22 10:43
Ordin nr. 3677/24.06.2014 pentru modificarea și completarea Ordinului nr.3530/30.05.2014 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2014
File Anunț concurs de ocupare a postului de bibliotecar la Colegiul "Mihai Eminescu" Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-22 08:03
File CENTRE DE EXAMEN SI CENTRE ZONALE DE EVALUARE. BACALAUREAT AUGUST- SEPTEMBRIE 2014 by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-07-21 11:02
File Rezultate proba scrisa definitivat 2014- inainte de contestatii! by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-19 12:15
Contestatiile vor fi depuse la Centrul de examen, organizat la Colegiul Tehnic de Comunicatii " N. V. Karpen", Bacau, in zilele de 19 iulie 2014 pana la ora 21.00 si 20 iulie 2014 in intervalul orar 8.00-15.00. Candidatii care depun contestatii vor avea asupra lor actul de identitate.
File IN ATENTIA DIRECTORILOR UNITATILOR DE INVATAMANT by Contabilitate — Ultima modificare 2014-07-18 12:37
ADRESA PRIVIND RIDICARE BONURI VALORICE EURO 200
File ADMITERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI. ETAPA II. by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-07-17 09:56
Rog directorii liceelor tehnologice sa trimita pe data de 13 august dupa a doua etapa de repartizare, macheta atasata, la adresa de e-mail daniela.tarasa@yahoo.com. Macheta va fi completata cu majuscule, cu diacritice si nu se vor utiliza ghilimelele la denumirea unitatilor scolare, nu se vor prescurta denumirile unitatilor scolare, nu se va pune punct dupa initiala tatalui, iar daca in certificatul de nastere elevul nu are tata declarat sa va completa initiala mamei.
File ADMITERE LA LICEELE CU CLASE VOCATIONALE by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-07-17 09:47
Rog directorii liceelor cu clase vocationale la care se desfasoara admiterea pe locurile ramase libere, sa trimita macheta atasata, luni 28 iulie 2014 la adresa daniela.tarasa@yahoo.com. In macheta se vor regasi elevii admisi in perioada 17-18 iulie. Macheta va fi completata cu diacritice si cu majuscule. Nu folositi ghilimele la denumirea unitatilor scolare. Nu utilizati prescurtari pentru denumirea unitatilor scolare.
Repartizarea II. Admitere computerizata. by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-07-17 09:41
Rog directorii unitatilor scolare gimnaziale sa ia legatura cu centrele zonale de admitere si sa anunte daca au sau nu candidati in etapa a II a repartizarii computerizate.
File Adresa MEN - CNDIPT - admintere Învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-16 13:29
URGENT ÎN ATENŢIA UNITĂŢILOR CARE AU SUSŢINUT PROBĂ DE SELECŢIE/PROBĂ SUPLIMENTARĂ. CITIŢI CU ATENŢIE ADRESA ATAŞATĂ! NU UITAŢI DE AVIZAREA PROCEDURII DUPĂ CE O APROBAŢI ÎN C.A.
File Situaţia înscrierilor şi a locurilor rămase libere la învăţământul profesional 3 ani by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-16 09:15
După prima etapă de înscriere
În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate - sesiunea 2014 by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-15 12:57
Proba scrisă la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate - sesiunea 2014 se va susține în centrul de concurs la care candidații s-au înscris. Lista candidaților admiși pentru susținerea lucrării scrise, precum și repartizarea pe săli a candidaților se va afișa la avizierul centrului de concurs până la data de 19 iulie 2014. Pentru detalii privind desfășurarea probei scrise studiați procedura postată la adresa http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/inspectori-scolari-managementul-resurselor-umane/mobilitatea-personalului-didactic-2014-2015/concursul-de-ocupare-a-posturilor-didactice-catedrelor-vacante-rezervate-titularizare-sesiunea-2014/adresa-48312-27.06.2014-procedura-privind-desfasurarea-probei-scrise-la-concursul-de-ocupare-a-posturilor-didactice-catedrelor/view
File LISTA LOCURILOR LIBERE LA LICEU DUPA PRIMA REPARTIZARE by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-07-15 10:16
File LISTA LOCURILOR LIBERE LA LICEU DUPA PRIMA REPARTIZARE -CE CONTINE CODUL SPECIALIZARII by Inspector scolar de specialitate informatică — Ultima modificare 2014-07-15 10:15
Publicare rezultate selectie proiecte ErasmusPlus toate domeniile by Inspector scolar Teona Codreanu — Ultima modificare 2014-07-15 09:33
Au fost publicate rezultatele propunerilor proiecte de mobilități (acțiunea cheie 1) pentru toate domeniile depuse la 17 martie (termen prelungit de către Comisia Europeană la 24 martie). Pentru proiecte de mobilitate școlară au fost aprobate 58 proiecte, se află pe lista de rezervă 34 proiecte, 432 au fost respinse și 10 sunt ineligibile. Acestea sunt disponibile http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Rezultate_scolar_R1_2014.pdf Pentru rezultatele din domeniul universitar sunt disponibile http://www.anpcdefp.ro/userfiles/rezultate_selectie_proiecte_de_mobilitate_in_domeniul_universitar_2014_2015.pdf Pentru proiecte de mobilitate în domeniul educației adulților au fost aprobate 15 proiecte, se află pe lista de rezervă 12 proiecte, 125 au fost respinse și 4 sunt ineligibile. http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Rezultate_educatia_adultilor_R1_2014.pdf Pentru proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale (VET) au fost aprobate 102 proiecte, se află pe lista de rezervă 53 proiecte, 71 au fost respinse și 8 sunt ineligibile. Acestea sunt disponibile http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Rezultate_formare_profesionala_R1_2014.pdf Pentru proiecte de mobilitate de tineret au fost aprobate 87 proiecte (din care 4 cu finanțare parțială și unul cu condiția verificării capacității financiare), se află pe lista de rezervă 18 proiecte, 144 au fost respinse și 10 sunt ineligibile. Rezultatele pentru proiecte de mobilitate de tineret și cele pentru parteneriate strategice (acțiunea cheie 2) depuse la termneul de 30 aprilie vor fi publicate după 15 august. Știrea originală este disponibilă pe site-ul www.erasmusplus.ro http://www.erasmusplus.ro/stiri-articole-testimoniale/stiri/rezultatele-proiecte-erasmusplus-runda-martie-2014-toate-domeniile Noutati Erasmus +
Graficul privind validarea înscrierii la concursul de ocupare a posturilor didactice-Centrul nr. 1-Colegiul Național Pedagogic "Ștefan Cel Mare" Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-11 11:07
În perioada 14-16 iulie 2014, în intervalul orar 9:00-17:00, candidații sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, absolvenți ai promoției 2014, validează înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice, prin semnătură. Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
File Graficul privind validarea înscrierii la concursul de ocupare a posturilor didactice-Centrul nr. 2-Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-11 11:04
În perioada 14-16 iulie 2014, candidații sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, absolvenți ai promoției 2014, validează înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice, prin semnătură, conform graficului atașat. Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
File În atenția directorilor și a profesorilor de educație fizică și sport. by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-11 09:15
Vă trimit, anexat, implementarea Programului național ,,EDUCAȚIE PRIN ȘAH ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PEUNIVERSITAR,,. Înscrierile se vor face până la 30 iulie 2014, conform modelului din anexă, la e-mail: gheorghe_rata@yahoo.com. Odată cu înscrierea, trimiteți și motivul solicitării, rezultate la șah etc. Inspector școlar, prof. Gheorghe Rață
File În atenția directorilor unităților școlare: situație privind existența avizelor sanitare by Inspector scolar de specialitate — Ultima modificare 2014-07-10 21:58
Vă rugăm să deschideți macheta din atașament, să o citiți, să o completați cu atenție, conform cerințelor din tabel, folosind Times New Roman 12, fără a modifica structura machetei și, după salvarea ei, să o trimiteți pe adresa de email descentralizarebacau@gmail.com. În cazul în care unitatea nu are aviz sanitar, la rubrica observații se va completa motivul. Termen: 15.07.2014, ora 14.00! Vă rugăm să respectați cu strictețe termenul!
Actiuni document